Nadat het bestuur (voltallig) op 19 november 2018 is afgetreden, zal op maandag 14 januari 2019 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden gepland in De Ontmoeting aan de Dorpsstraat. Aanvang 20.00 uur.

Dit is ook aan de leden van de Dorpsraad Leimuiden bekend gemaakt middels een nieuwsbrief.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar deze nieuwsbrief, die u hier kan inzien.

De nieuwsbrief bevat ook een agenda die op die avond gehanteerd zal worden.

Het onjuiste en gemanipuleerde artikel "Buurt wil geen pupillenstemmetje horen en eist geluidswal om veld “ in het AD van 15 november 2018 heeft geleid tot een groot aantal ongenuanceerde en zelfs bedreigende reacties naar personen c.q. voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden.

Het artikel heeft een zodanig negatieve invloed dat het bestuur niet meer kan functioneren als gewenst. De voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden is zowel privé als functioneel beschadigd en heeft hierdoor besloten het voorzitterschap neer te leggen. Alle overige bestuursleden leggen hierbij  ook hun functie neer.

Natuurlijk blijft het bestuur bereid om lopende zaken correct af te handelen en indien van toepassing over te dragen aan nieuwe bestuursleden.

De verklaring van de voorzitter treft u hier aan.

Met vriendelijk groet, namens het bestuur van de

Dorpsraad Leimuiden

Voor U allen wordt op donderdag 13 december in De Ontmoeting van 17.00 tot 20.30 uur een inloop ofwel een projectenmarkt gehouden. U kunt zich hier laten informeren over de impact van de verschillende projecten in Leimuiden op de infrastructuur van Leimuiden. In ieder geval vind u hier info over de bouwwerkzaamheden en gevolgen voor verkeersafwikkeling in ons dorp vanwege Leimuiden-West, Dorpshart Noord, gezondheidscentrum, IKCL  en misschien het nieuw te bouwen huis voor lichtdementerenden.

Meer informatie van deze projectenmarkt vindt u op bijgaande flyer, die ook huis aan huis verspreid zal worden

Zo begint het persbericht van de ORS. De Omgevingsraad Schiphol wil alle Nederlanders gelegenheid geven een bijdrage te leveren.

Tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

Hier kunt u de webtekst nalezen van de internetconsultatie ORS-leden.
Maar ook een document met de vele vragen en antwoorden daarover.

Meer informatie over de ORS etc. vindt u ook in de onlangs gehouden presentatie op onze thema-avond van 17 oktober 2018.
Deze vindt u op de download-pagina onder PresentatieGeluidshinderSchiphol.pdf

 

Op 1 november 2018 wordt in de kantine van SV Kickers'69 een inloopavond gehouden over het project Leimuiden-West van 19.30 uur tot 21.00 uur.Alle betrokken partijen zoals SV Kickers'69, Tennisvereniging Leimuiden, VIBU Projectontwikkeling en gemeente Kaag en Braassem zijn aanwezig.

Het is weer oktober en dan is er altijd een avond van de Dorpsraad. Dat is dit jaar ook zo en wel op 17 oktober a.s. om 19.45 uur in De Ontmoeting. Het is dit keer een thema-avond met als onderwerp DUURZAAMHEID!!!!!!

Na de opening door onze gastheer Co Moolhuizen en een voorwoord met korte terugblik door onze voorzitter, worden er presentaties verzorgd door Rob Loekenbach,en Guido van Enckevort, Job Grovenstein en Bart Kempers.
Daarna zullen enkele stellingen worden beproken met de aanwezigen.

Net als alle andere verenigingen en bedrijven in Nederland en Europa moeten ook wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wij zijn daar nog mee bezig, maar de Privacyverklaring kunt u al vinden op onze website op de Contact-pagina, helemaal onderaan.

Het lijkt erop dat er een nieuwe bestemming is gevonden voor het voormalige terrein van de betonfabriek aan de Westerdijk. De combinatie Gebroeders Blokland en Dormio Leisure Development ontwikkelen een plan voor een vakantiepark op het terrein. Gesprekken met de gemeente zijn gestart en omwonenden zijn geïnformeerd. De omgeving maakt zich onder meer zorgen over de te verwachten verkeersdruk.

 

Bijgaand een uitnodiging voor de inloopmiddag/avond op 26 september met betrekking tot de bouw van een vakantiepark op de locatie Boot Beton.
De uitnodigingsbrief is bij de omwonenden bezorgd maar ook wij hebben deze uitnodiging ontvangen en willen deze niet jullie onthouden. Wellicht spreken/zien we elkaar daar en in ieder geval halen we info op bij ontwikkelaar en/of bij omwonenden.

 

De uitnodigingsbrief kunt u hier inzien.

Er staat nu op de vuilnisbelt gezien vanaf de dijk een mooi bord maar wanneer kunnen we verwachten dat er gebouwd gaat worden. Het zal nog wel even duren maar de grond wordt alvast voorbewerkt.

Het bord langs de Ringvaart is inmiddels geplaatst en de site is in de lucht: www.nieuwerede.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren.

Over de 24 sociale woningen heeft de ontwikkelaar binnenkort weer contact met Woondiensten Aarwoude.

Zie ook: http://www.vibuproject.nl/

Zoals al vermeld op onze laatste ALV zal de Provincie Zuid-Holland in nauwe samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem een bewonersavond organiseren. Deze avond zal plaatsvinden in de Ontmoeting op 5 juli en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). Het doel is de omgeving te informeren over het doorgelopen proces van het afgelopen jaar en ook gericht op uw info/wensen/belangen op te halen. Mogelijke oplossingsvarianten zullen worden getoond. Uw aanwezigheid/mening is gewenst. Noteert u daarom svp. de datum alvast in uw agenda.

Op de Projectenpagina van de N207 zijn de laatste verslagen van het overleg inzichtbaar. Deze kunt u daar downloaden of direct lezen.

Greenpeace is een handtekeningenactie gestart met als titel: Zet Luchtvaart op het juiste Spoor.

U kunt meedoen aan de actie op de volgende pagina: https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem ondersteunt deze actie.

Meer over deze werkgroep kunt u vinden op: http://www.kbgeluid.nl/kbgwp/

 

De werkzaamheden aan de brug over de Leidse Vaart zijn zo ver gevorderd dat de vaart weer is opengesteld voor alle vaarverkeer, zo laat de provincie ons weten.

Afrondende werkzaamheden juni

In de avond en nacht van maandag 4 juni 20.00 uur tot dinsdag 5 juni 06.00 uur werkt de provincie aan de rijbaan ter hoogte van de brug over de Leidsevaart. Houdt u rekening met extra hinder in verband met in- en uitvoegend werkverkeer. Tot 11 juni 2018 vinden er afrondende werkzaamheden plaats ter hoogte van de Leidsevaart.

Stremming Leidsevaart

Vanaf eind week 21 (vrijdag 25 mei 2018) wordt de Leidsevaart weer opengesteld voor het vaarverkeer.

Waar gewerkt wordt, is overlast

Tijdens de werkzaamheden streeft de provincie ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Vriezenweg is vanaf maandag 7 mei 20.00 uur tot en met dinsdag 8 mei 06.00 uur gestremd voor doorgaand verkeer.De Provincie Zuid-Holland brengt tijdens deze nachtafsluiting onder andere belijning aan ter hoogte van de rotonde Vriezenweg. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aansluitingen met de rotonde. Vanaf de rotonde is het niet mogelijk af te slaan richting Rijnsaterwoude. De Vriezenweg is vanaf de rotonde gestremd tot aan de kruising met de Herenweg/Willem van der Veldenweg. Daarnaast is het ook niet mogelijk om vanaf de rotonde richting Nieuwveen te rijden. De Vriezenweg is vanaf de rotonde gestremd tot aan de kruising met Generaal van Merleweg. De N207 blijft tijdens de nachtafsluiting bereikbaar voor doorgaand verkeer. Ook moet het doorgaand verkeer op de N207 gebruik maken van de buitenste rijbanen op de rotonde.

 
Hoewel het niet op de agenda stond heeft Willem van der Linde van huisartspraktijk De Linde op onze ALV van 11 april 2018 via een korte film een impressie gegeven van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum op het Kruispunt langs de N207.
Als alles op schema blijft is het de bedoeling dat het Gezondheidscentrum in 2020 zijn deuren kan openen. Naast een huisartsenpraktijk zal het centrum mogelijk ook een tandarts en een fysiotherapiepraktijk onderdak bieden. Tevens zullen er enkele appartementen op het complex worden gerealiseerd.
 Zie bovenstaande foto’s voor een korte impressie.
 
 

 

In de N207 Noord Nieuwsflits van 11 april 2018 van de provincie worden weer nachtafsluitingen tussen Leimuiden en kruising Kruisweg/N446 aangekondigd. Tijdens deze nachtafsluitingen worden asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd en wordt er nieuwe belijning aangebracht op de N207 tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude. De provincie werkt aan de N207 om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen.  

De provincie Zuid-Holland heeft 2 nachtafsluitingen gepland:
Maandag 23 april 2018 vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 24 april 2018 tot 06.00 uur.
Dinsdag 24 april vanaf 20.00 uur tot en met woensdag 25 april 06.00 uur.

In mei staan ook enkele nachtafsluitingen van de N207 gepland. De exacte data van deze nachtafsluitingen worden nog bekendgemaakt.

 

De nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. www.zuid-holland.nl

Informatie: Meer kunt u lezen op de website van de provincie.

Het verkeer dat rijdt wel maar nu nog het dossier in beweging krijgen, dat is een stuk moeilijker.
Drechthoek II gaat voorlopig niet door, hierdoor is loskoppeling van de N207 noodzakelijk.

Voorts blijkt uit onderzoek dat het toestaan van landbouwverkeer op de N207 of de busbaan geen optie is.
De provincie heeft hierop gereageerd. Zie de brief bij de projecten.

Vervolgens heeft de dorpsraad een reactie gegeven aan de gemeenteraad op een brief van het college over deze onderwerpen.

Zie voor meer informatie onder het project N207 Passage Leimuiden.

Op dinsdag 20 maart a.s. geeft wethouder Herman Haarman het startsein voor de werkzaamheden van twee projecten; aan de Kerklaan in Leimuiden en aan de Herenweg in Rijnsaterwoude. Mooie voorbeelden van projecten waarbij de plannen voor de herinrichting met inzet van participatie met de aanwonenden tot stand is gekomen.

 

De wethouder geeft deze middag het startsein voor een succesvolle herinrichting.

Datum:            Dinsdag 20 maart 2018

Locatie:           14.00 uur Kerklaan Leimuiden, ter hoogte van het bouwbord bij Dorpsstraat 25,

15.00 uur Herenweg Rijnsaterwoude, ter hoogte van het bouwbord tegenover Herenweg 108, bij de kruising met de Zonnedauwlaan.

                        Aansluitend is er voor inwoners en geïnteresseerden, met een kop koffie, de gelegenheid om vragen te stellen over de Herenweg in het Schoolhuis, van 15.15-16.15 uur.

 

Op beide locaties zal wethouder Haarman het bouwbord onthullen. Daarnaast mag hij bij de Kerklaan even fysiek meewerken op een van de machines. U bent van harte welkom deze starthandelingen bij te wonen.

Wijziging op- en uitstaphaltes bus 56 van en naar Leiden

In verband met werkzaamheden op en aan de Kerklaan in Leimuiden zullen de bushaltes in het dorp de komende maanden komen te vervallen.

De bus uit Leiden heeft zijn eindhalte op de N207 op de halte van de bus naar Alphen aan den Rijn.

Vervolgens is het beginpunt van de bus in de richting Leiden ook op de N207, maar dan op de halte achter het Esso benzinepomp.

De bus vertrekt daar op de reguliere vertrektijden vanaf deze halte.

Busreizigers die gewend zijn in het dorp uit en in de bus te stappen zullen dus een eindje verder moeten lopen naar en van de haltes op de N207.

Deze tijdelijke wijziging start aanstaande maandag 5 maart en zal naar verwachting tot vrijdag 29 juni 2018 duren.  

 

Een ander alternatief is helaas niet voorhanden.

Dus, even doorbijten en genieten van deze extra beweging en straks een mooie Kerklaan!

OP EN ROND DE N207 TUSSEN LEIMUIDEN EN RIJNSATERWOUDE VINDEN IN FEBRUARI EN MAART 2018 MEERDERE WEGAFSLUITINGEN PLAATS, VANWEGE DIVERSE WERKZAAMHEDEN. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND WERKT AAN DE N207 OM DE DOORSTROMING VAN HET VERKEER IN HET GEBIED TE BEVORDEREN.

De laatste hand wordt gelegd aan de rijbaan en nieuwe busbaan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Daarnaast is de nieuwe brug over de Leidsevaart in aanbouw. Naar verwachting is het werk aan de N207 halverwege juni 2018 volledig gereed.

Lees meer in de bnieuwsbrief van de provincie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. www.zuid-holland.nl

In 2019 heeft de Gemeenteraad  van Kaag en Braassem besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor een Kansenonderzoek naar deze nieuwe vaarverbinding. In het verleden zijn er al pogingen geweest om dit te onderzoeken. Met negatief resultaat.

Dat neemt niet weg dat andere gemeenten nu veel enthousiaster zijn en wel hebben ingestemd met een dergelijk kansenonderzoek. Inmiddels is daarvan ook een rapport verschenen met een aantal varianten die mogelijk kansen hebben en verder onderzocht moeten worden. Dit rapport is op de projectenpagina bij het project "Drechtdoorsteek" te downloaden en in te zien.

Nu een tweetal varianten kansrijk worden beoordeeld, mag je je afvragen of het verstandig is als gemeente aan de zijlijn te blijven staan. Niet meedoen brengt met zich mee dat je er ook geen invloed op kan uitoefenen. Dat lijkt ons een onwenselijke situatie.
Bovendien kun je nu nog je invloed aanwenden om de meest geschikte variant te kiezen voor Leimuiden.
Is dat dan belangrijk voor Leimuiden? Jazeker! 

Het gaat niet alleen om die nieuwe vaarweg, maar er wordt van allerlei recreatie mee ontwikkeld. Dan heeft het zin dat die ontwikkeling zo dicht mogelijk bij Leimuiden wordt gerealiseerd en niet in of tegen Kudelstaart aan.

Er zijn nu 4 varianten onderzocht. Zie ook het overzichtsplaatje. Twee van de varianten zijn min of meer afgevallen. Bijvoorbeeld die door Kudelstaart. Die wordt duur en moeizaam. Een andere variant kent een vaarweg dwars door de Vriezenkoopse polder, een onwenselijke doorsnijding, die het landschappelijke karakter te zeer aantast.
Dan blijft er over een variant langs de dijk tegen Kudelstaart aan, en een variant vlakbij de jachthaven van Leimuiden.

Voor ons Leimuidenaren is die laatste de meest aantrekkelijke variant. Zeker met de extra recreatieve mogelijkheden, die tegelijk met de vaarweg mee ontwikkeld worden. Een waterkant waar je kunt recreëren, iets waar we in Leimuiden zo weinig van hebben.

Het lijkt ons een mogelijkheid waar we niet langer aan de zijkant kunnen verblijven. Als er een vaarweg moet komen, en de bedrijvigheid in ons gebied ziet daartoe ook mogelijkheden, laat ons er dan een ontwikkelen waar we wat aan hebben.

Toegevoegd: Op de projectenpagina is bij het project Drechtdoorsteek een notitie te lezen (eerst downloaden!) van dhr. P.L. de Bock, die laat zien dat onvoldoende is aangetoond dat een Drechtdoorsteek meetbare positieve resultaten voor de watersport zal opleveren.

Procedureel is het bijna afgerond nu de Raad van State positief heeft beslist. De omgevingsvergunning wordt ingediend en daarna kan de uitvoering beginnen. Lees de nieuwsbrief van Smit's bouwbedrijf zelf. Hier kunt u hem vinden.

Is het nu zo dat we over een jaar een nieuw dorpshart hebben? Nee zeker niet, er is veel voorbereidingstijd nodig, sanering en het voorbelasten van de grond vergen veel tijd. Begin 2019 wordt de start van de verkoop van de woningen verwacht.

Onderaan de nieuwsbrief is een leuke 360 graden foto van het haventje opgenomen.

Zeer recent is er een nieuwsbrief verschenen met verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart mét dorpshaven. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel van het plan.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Dat ziet er goed uit, het fietspad is ruim verbreed, maar is het helemaal klaar? Nee, nog niet. Er zijn nog wat gewenste aanpassingen nodig.

Er is nog een verkeersbord eenrichtingsverkeer (rood met witte balk) aangevraagd. Evenals een trottoirverbreding: van 3 naar 5 tegels en een op- en afrit van het voetpad, waar het voetpad eindigt na de bocht.

De provincie Zuid-Holland moet dus nog enkele aanpassingen doen. De gemeente knapt het aansluitende voetpad op voor januari 2018.

De N207 wordt in december meerdere nachten afgesloten voor verkeer.

De provincie Zuid-Holland voert in de nachten van 14-16 december 2017 en in de nacht van 21-22 december 2017 werkzaamheden uit aan de N207 tussen Leimuiden en de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude. Hierdoor is de N207 enkele nachten afgesloten voor verkeer. De N207 is tijdens de nachten gestremd voor al het verkeer vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden tot aan de kruising met Kruisweg (N446).

Het betreft de volgende nachten:
- Donderdag 14 december 20.00 uur tot vrijdag 15 december 06.00 uur.
- Vrijdag 15 december 20.00 uur tot zaterdag 16 december 06.00 uur.
- Donderdag 21 december 20.00 uur tot vrijdag 22 december 06.00 uur
- Vrijdag 22 december 20.00 uur tot zaterdag 23 december 06.00 uur (reserve nacht)

De nachtafsluitingen zijn nodig om de verkeersstroom over te zetten naar de gereed gekomen nieuwe weghelften.
Tijdens de nachtafsluitingen blijft de Vriezenweg open voor recht doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer voor de oostkant van de Kerkweg wordt door verkeersregelaars begeleid. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.

De stremming van de N207 is afgestemd met onder andere de hulpdiensten en Arriva. Arriva zal zelf haar reizigers informeren.
Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersverwachtingen. Daarom staat er een reserve nachtafsluiting gepland in de nacht van vrijdag 22 december 20.00 uur tot zaterdag 23 december 06.00 uur.
Bij aanhoudend slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk opnieuw ingepland.

De nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland.

Op 12 december 2017 organiseert de gemeente Kaag en Braassem een info-avond in de Ontmoeting. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. De volgende onderwerpen worden behandeld: Ontwikkeling Integraal KindCentrum met een presentatie van het schetsontwerp en verkeersstudie, de stand van zaken van de reconstructie van de Willem van der Veldenweg en de voortgang van de ontwikkeling van de N207 passage. Alle betrokkenen van het IKL zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, maar u kunt ook informatie en ideeën uitwisselen.

Eindelijk is het zover. De zandzakken bij het kruispunt zijn weggehaald en het muurtje gesloopt. Ook op zaterdag jl. werd er gewerkt en na 1,5 week zal er een mooi breed fietspad liggen. Het weer is nu zodanig dat er minder intensief gebruik wordt gemaakt van het huidige fietspad maar voor de zekerheid zullen er verkeersregelaars worden ingezet om alles zo veilig en soepel mogelijk te laten geschieden.

Word Vriend van Amandi.

De Dorpsraad Leimuiden ondersteunt dit initiatief graag. Brochures met verdere info vindt u bij uw huisarts en op vele andere plekken in het dorp.

Contactadres in Leimuiden: Raadhuislaan 24. 

 

De N207 is tijdens de nachten van 20 tot en met 24 november 2017 gestremd voor al het verkeer vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden tot aan de kruising met Kruisweg (N446).

De provincie voert tijdens deze nachten werkzaamheden uit tussen de Drechtbrug en de brug over de Leidsevaart.

Nachtafsluitingen
Het betreft de volgende nachten:

Maandag 20 op dinsdag 21 november van 20.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend.
Tijdens deze nacht wordt het verkeer tussen de brug over de Leidsche vaart tot aan de verlegging in de Kerkweg omgezet naar de westelijke weghelft. De toerit vanaf de Kerkweg aan de Oostkant krijgt deze nacht ook een nieuwe aansluiting.

Dinsdag 21 op woensdag 22 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.
Woensdag 22 op donderdag 23 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.
Tijdens de tweede en derde nachtafsluiting worden diverse (asfalt)aansluitingen gemaakt.

Donderdag 23 op vrijdag 24 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.
Tijdens deze nacht wordt het verkeer omgezet naar de westkant van de Drechtbrug.

Vriezenweg open
Gedurende de nachtafsluitingen blijft de Vriezenweg open voor rechtdoorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer voor de oostkant van de Kerkweg wordt door verkeersregelaars begeleid.

Omleidingsroutes
De omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De stremming van de N207 is afgestemd met onder andere de hulpdiensten en Arriva. Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk opnieuw ingepland.

Werkzaamheden fietspad
Vanaf week 48 wordt het fietspad ter hoogte van de kruising N207 / Dokter Stapenséastraat in Leimuiden verbreed. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid en begeleid door verkeersregelaars. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag.

Werkzaamheden Leimuiden - Alphen aan den Rijn
Tot en met het eerste kwartaal van 2018 werkt de provincie Zuid-Holland aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen. De provincie legt extra busstroken aan, pakt de kruispunten aan en vervangt de Drechtbrug en Leidsevaartbrug. De busstroken zijn bestemd voor R-net, het kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de Randstad.

Waar gewerkt wordt, is overlast
Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een groep bewoners uit Leimuiden is een actie gestart om doorgaand landbouwverkeer uit Leimuiden te weren.

De Dorpsraad ondersteund deze actie van harte! Onderstaand uitleg en het dringende advies de petitie digitaal te ondertekenen via de link:  petitie24.nl/s1302

Dagelijks rijden er veel grote (zware) landbouwvoertuigen (soms op hoge snelheid) door ons dorp, bij gebrek aan een doorgaande route tussen Rijnsaterwoude en de Haarlemmermeerpolder. Dit levert veel onveilige situaties op voor fietsers (schooljeugd!) en voetgangers, maar ook schade aan de aanliggende huizen.

Wij zijn een groep bewoners aan de Willem van der Veldenweg en actief betrokken bij de ingrijpende renovatie van de dijk en herinrichting van ‘onze’ weg die in de loop van 2018 zal starten. Wij vinden dat dit DE kans is om aan deze situatie een eind te maken. En niet alleen voor ons, maar voor een groot deel van Leimuiden: Vriezenweg, Willem van der Veldenweg, Molenpad, Dorpsstraat, Kloofpad, Tuinderij en Dr. Stapenséastraat.

Voor het doorgaande landbouwverkeer is momenteel een parallelweg gepland langs de N207 vanaf Alphen richting Leimuiden. Deze parallelweg stopt echter bij de rotonde naar de Vriezenweg. Het landbouwverkeer moet zich vervolgens maar door ons dorp slingeren om daarna bij de grote kruising weer op de N207 uit te komen… Een onhoudbare situatie voor álle betrokkenen: bewoners en ondernemers.

Let wel: wij zijn niet tegen het landbouwverkeer. Dat hoort nou eenmaal in deze mooie landelijke omgeving. Maar wel tegen het doorgaande landbouwverkeer, dat zelf én voor ons veel beter af is met een doorgaande route langs de N207.

De parallelweg vanuit Alphen aan den Rijn tot aan het kruispunt in Leimuiden moet daarom worden doorgetrokken. Wij beseffen dat dit niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Dus moet het doorgaande landbouwverkeer tot die tijd gebruik kunnen maken van de busbanen, die langs de N207 worden aangelegd.

Vindt u dit ook?

Door uw – digitale – handtekening te zetten, deelt u dit standpunt en hoe meer handtekeningen, des te krachtiger ons pleidooi en des te groter de kans dat men ons ‘hoort’.

Deze handtekening kunt u plaatsen via petitie24.nl/s1302

De handtekeningen moeten uiterlijk 20 november worden geplaatst.