Afdrukken

Het verkeer dat rijdt wel maar nu nog het dossier in beweging krijgen, dat is een stuk moeilijker.
Drechthoek II gaat voorlopig niet door, hierdoor is loskoppeling van de N207 noodzakelijk.

Voorts blijkt uit onderzoek dat het toestaan van landbouwverkeer op de N207 of de busbaan geen optie is.
De provincie heeft hierop gereageerd. Zie de brief bij de projecten.

Vervolgens heeft de dorpsraad een reactie gegeven aan de gemeenteraad op een brief van het college over deze onderwerpen.

Zie voor meer informatie onder het project N207 Passage Leimuiden.

Hits: 1582