Er staat nu op de vuilnisbelt gezien vanaf de dijk een mooi bord maar wanneer kunnen we verwachten dat er gebouwd gaat worden. Het zal nog wel even duren maar de grond wordt alvast voorbewerkt.

Het bord langs de Ringvaart is inmiddels geplaatst en de site is in de lucht: www.nieuwerede.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren.

Over de 24 sociale woningen heeft de ontwikkelaar binnenkort weer contact met Woondiensten Aarwoude.

Zie ook: http://www.vibuproject.nl/