Afdrukken

Update 6 februari 2019: Geen advies ORS over groei Schiphol 30-01-2019

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt definitief geen advies uit over de groei van de nationale luchthaven Schiphol. Volgens Alders is het hem niet gelukt tot een finaal voorstel te komen dat de steun van alle partijen had. Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol, zegt Alders. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.

De bewoners en bestuurders willen pas op de plaats maken tot 2023, om betere afspraken te maken. Besluitvorming ligt nu bij de Tweede Kamer.

De werkgroep KBgeluid is blij dat bewoners en bestuurders gezamenlijk optrokken en hoopt dat dit voor de toekomst een goede basis is voor intensieve samenwerking tussen de lokale overheden en de bewoners.

Bevolking breed betrokken bij adviestraject Schiphol

Zo begint het persbericht van de ORS. De Omgevingsraad Schiphol wil alle Nederlanders gelegenheid geven een bijdrage te leveren.

Tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

Hier kunt u de webtekst nalezen van de internetconsultatie ORS-leden.
Maar ook een document met de vele vragen en antwoorden daarover.

Meer informatie over de ORS etc. vindt u ook in de onlangs gehouden presentatie op onze thema-avond van 17 oktober 2018.
Deze vindt u op de download-pagina onder PresentatieGeluidshinderSchiphol.pdf

 

Hits: 2871