Afdrukken

Uit de meest recente snelheidsmeting op de Kerklaan, die we van de gemeente K&B ontvingen, blijkt dat er inderdaad te hard wordt gereden soms wel 70 à 80 km per uur i.p.v. de toegestane 30 km. De gemeente tekent daarbij aan, dat het inherent is aan de inrichting met het accent op verbetering van de doorstroming. Dit op verzoek van (het overgrote merendeel van de) bewoners en gebruikers. Doordat het parkeren van de rijbaan is gehaald is het effect een hogere snelheid van het verkeer.

Binnenkort worden de aanzetten van twee plateaus aangepast, die nog niet steil genoeg waren uitgevoerd. De verwachting is dat dit nog een klein snelheidsverlagend effect zal hebben. De vraag is of de kosten opwegen tegen het effect.

De resultaten van de snelheidsmeting heeft de gemeente gedeeld met de politie, in de verwachting dat zij vaker zullen controleren.

Wellicht is het plaatsen van een zg. Smileypaal, die de werkelijk gereden snelheid aangeeft een betere oplossing. Nu het wegdek niet uitnodigt tot een aangepaste snelheid, herinnert zo'n Smileypaal je wel direct aan je gedrag.

Het interim-bestuur heeft een gesprek met de wethouder en de verkeersdeskundige K&B aangevraagd om te bezien welke aanvullende mogelijkheden er zijn, naast gedragsverandering.

We doen een klemmend beroep op de automobilisten om hun snelheid te matigen, spreek elkaar er op aan. Er komen ongelukken van met fietsers, vooral kinderen, die naar school en straks weer naar het zwembad fietsen. Ze fietsen uit voorzorg ook al over het smalle trottoir, dat daar niet op is berekend.

Het rapport van november 2018 kunt u hier lezen.

Hits: 1200