Gebr. Beentjes heeft samen met Smit’s Bouwbedrijf omwonenden van het Dorpsplein een brief gestuurd met een uitnodiging voor een inloopavond op dinsdag 7 mei. Medio mei zal gestart worden met het afbreken van de voormalige busremise en het opruimen van de achtergebleven boomstobben. Na ongeveer zes weken kan op verschillende plekken een begin gemaakt worden aan de bodemsanering en verwijderen van oude brandstoftanks die nog in de grond zitten. Vanaf augustus zal begonnen worden met het aanleg van de brug ter hoogte van de Grietpolderweg zodat in 2020 gestart kan worden met woningbouw. Begin 2021 zal met de dorpshaven gestart worden. De werkzaamheden zouden mei 2021 afgerond moeten zijn.

(ontleend aan het Witte Weekmail 2019-18)