Afdrukken

Jl. dinsdag 2 april is de dagopvang (OCD) in de Peppelhof van start gegaan, met dank aan de volhardende inzet van de werkgroep zorg en samenleving: Ria Vermeulen, Els Versluis en Co Moolhuizen. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Hits: 1921