Beste leden en mede dorpsgenoten

Sinds 14 januari 2019 hebben wij als interim-bestuur gezocht naar nieuwe bestuursleden en de lopende zaken behartigt namens u allen. Over de voortgang willen wij u in de openbare Algemene Ledenvergaderingvan 4 juni a.s. informeren.

We zijn in gesprek met enkele kandidaten, maar kunnen nog geen (voltallige) bestuursvoordracht doen, daarover meer ter vergadering. Verder willen wij graag de actuele vragen met u doornemen over lopende projecten, waarover u onlangs bent geïnformeerd door de gemeente en/of de provincie zoals, het dorpshart, herinrichting wegen o.a. Willem van den Veldenweg met 30 km zones, de kruising N207 en de gevolgen daarvan in het dorp. Wij vragen u mandaat voor enkele specifieke onderwerpen qua aanpak en te maken afspraken met de gemeente.

Hieronder de agenda van de Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Leimuiden:

Datum: Dinsdag 4 juni 2019

Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 49, Leimuiden

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

 

  1. Opening door Willem Weijers
  2. Verslag van 14 januari jl. in uw bezit
  3. Stand van zaken werving kandidaten voor het bestuur; Willem Wijers
  4. Dorpshart Noord; Willem Weijers

Gevolgen afsluiting van Grietpolderweg tijdens bouw van de brug t.b.v. het haventje in Leimuiden. Omleiding verkeer, (deel) busroute vervalt door het dorp.

  1. Herinrichting Willem van der Veldenweg en 30 km zones bebouwde kom; Reinier Besemer.

Twee 30 km zones bij Drechtbrug en Katholieke kerk Joh den Doper zijn voorzien.

En we gaan in op de noodzaak om ook een (sobere) 30 km zone in te richten in de rest bebouwde kom: Burg. Bakhuizenlaan,  Stapenseastraat, Tuinderij, Kloofpad en Dorpsstraat,  met extra aandacht voor de kruising bij zwembad de Kleine Oase.

  1. N 207 passage Leimuiden, herinrichting kruising met smart mobility (Quick scan Sweco); Leen Overbeek

Bij een goede herinrichting van de onderliggende lokale infrastructuur (dat is dan wel een vereiste richting gemeente) kan deze oplossing jaren mee. We stellen voor om de raad te overtuigen de viaduct plus variant te schrappen.

  1. Overige ontwikkelingen, Leimuiden West, IKC (scholenproject), dagopvang en kleinschalig woonzorgcentrum (dementie) en recent het initiatief van Woondiensten Aarwoude en Aldi.
  2. Rondvraag
  3. Sluiting