Per mail zijn de leden ”geïnformeerd over de ondernomen acties door het interim-bestuur n.a.v. de openbare ledenvergadering van 4 juni jl. Het resultaat is helaas teleurstellend, lees de terugkoppeling hier. De agenda, het verslag, de powerpointpresentatie van die avond staan onder “downloads”.

Helaas moeten we melden, dat we tot nu toe beschikken over onvoldoende kandidaten, die ingevoerd zijn in het dorp, om een nieuw bestuur van vijf leden samen te stellen. In de najaarsvergadering komen we daar op terug.

De gemeente verwacht een bestuur, dat goed verankerd is in het dorp (wijken), diversiteit heeft t.a.v. man/vrouw/etc, en leeftijd. Dat vinden wij overigens ook, maar dat is gezien de respons tot nu toe niet gelukt.

Onlangs vernamen wij van het initiatief Leimuiden duurzaam. Interesse? Kijk op de zeer informatieve website (in ontwikkeling): http://www.leimuidenduurzaam.nl/index.htm

Mededelingen

  • De brug in de dorpsstraat, voetgangersgedeelte is gereed. (was natuurlijk niet de Tolbrug over de Drecht zoals sommigen dachten door een grapje van de jeugd) (foto 1)
  • De kindervakantieweek verhuist naar Connexxionterrein
  • Sloop Dorpshart Noord begint maandag 19 augustus i.p.v. medio mei. De hele planning schuift dus drie maanden op! (foto 2)
  • En een zebrapad bij de huisartsenpraktijk (foto 3)