Noteer alvast in uw agenda: Algemene openbare ledenvergadering 24 oktober 19:30 uur in de Ontmoeting. De agenda is voorlopig als volgt:

  1. Opening en agenda                       - Willem Weijers
  2. Infrastructuur en veiligheid             - Yvonne Peters  
  3. Dorpshart                
  4. Grietpolderweg                
  5. Willem van der Veldenweg              - Reinier Besemer
  6. Leimuiden Duurzaam                       - Wim Ouwerkerk
  7. Stand van zaken bestuur Dorpsraad  - Willem Weijers
  8. Rondvraag
  9. Sluiting (rond 21.30 uur)

Op de homepage vindt u de link naar de terugkoppeling van het bestuur van 15 augustus n.a.v. de ALV van 4 juni. (zie hieronder het artikel Bestuursaangelegenheden!)