Afdrukken

Leimuiden kan fluiten naar een gezondheidscentrum op de plek van de oude School met de Bijbel en de voormalige Oostenkerk. Huisartsen Ellen van Rosmalen en Willem van der Linden van praktijk de Linde hebben de stekker uit het project getrokken. De bouw van het centrum blijkt onhaalbaar.

In juli pakten zich al donkere wolken samen; toen werd bekend dat het geplande appartementencomplex niet door kon gaan. Uit de opbrengst van die vijftien appartementen zou het gezondheidscentrum voor een groot deel betaald worden. Probleem waren de beperkingen die daar gelden vanwege het nabijgelegen tankstation en  verkeerslawaai en fijnstof van de N207. 

Nu hebben huisartsen en kerkrentmeesters definitief een punt achter het project gezet. "Het hele project is helaas steeds weer geconfronteerd met nieuwe restricties, verzwaarde eisen en beperkingen door de bevoegde instanties”, schrijven Van Rosmalen en Van der Linden in een brief aan omwonenden. "Het gevolg hiervan was dat de benodigde voorzieningen om een verantwoord woon- en leefklimaat op deze locatie te realiseren, steeds ingewikkelder én kostbaarder werden.”

Conclusie

Met andere zorgverleners is volgens de huisartsen nog bekeken of het mogelijk was alleen een gezondheidscentrum op te zetten. Maar door de trage voortgang van het project en de financiële gevolgen hebben ze de conclusie getrokken dat er onvoldoende draagvlak voor het centrum is.  Het spijt de artsen zeer, schrijven ze.

De grote hoeveelheid tijd en energie die in dit project is gaan zitten, heeft ons niet onberoerd gelaten.” De huisartsen waren gisteren niet in de gelegenheid hun besluit toe te lichten. Zo is onduidelijk hoe het nu verder gaat met de praktijk die een tijdelijk onderkomen heeft betrokken aan de Tuinderij. De oude praktijkruimte is al gesloopt.

Reactie

In een reactie laat wethouder Inge van der Meer weten dat Kaag en Braassem ‘op allerlei momenten’ heeft  meegedacht en `oplossingen heeft aangedragen’. De gemeente werkte bijvoorbeeld mee aan een wijziging van het plan waarbij appartementen en gezondheidscentrum van plek zouden wisselen. Voor de zomer leek het er volgens de wethouder dan ook op dat het plan haalbaar was als er voorzieningen zouden worden getroffen. 

Het is jammer dat de huisarts zelf de conclusie heeft getrokken dat het niet haalbaar voor hem is.” Kaag en Braassem heeft inmiddels nieuwe afspraken gemaakt met de grondeigenaar om te brainstormen over de invulling van het terrein.

Bron: Joep Derksen ad 03-10-19, 06:31

Hits: 1615