Afdrukken

De gemeenteraad van Kaag en Braassem gaat in 2020 met elkaar in debat over een mogelijke gemeentefusie. Op voorspraak van het college van burgemeester en wethouders wordt gesproken over samenwerkingen, coalitiepartij Samen voor Kaag en Braassem wil het bespreekbaar maken of Kaag en Braassem een zelfstandige gemeente kan blijven.

Tien jaar geleden fuseerden de gemeenten Jacobswoude en Alkemade tot Kaag en Braassem. Anno 2019 zoekt Kaag en Braassem steeds vaker de samenwerking op met andere gemeenten, omdat het individueel te weinig slagkracht heeft. Zo is ICT uitbesteed aan Alphen aan den Rijn en werkt Kaag en Braassem met Alphen en Nieuwkoop in Rijnlandverband samen op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen.

In de komende maanden gaan inwoners van Kaag en Braassem gepeild worden over hoe zij tegen een eventuele nieuwe herindeling aankijken. Die uitkomsten worden volgend jaar meegenomen in het politieke debat. Wanneer de gemeenteraad over een eventuele fusie vergadert, is nog niet bekend.

Reactie burgemeesters

Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) wil niet vooruitlopen op een mogelijk verzoek van Kaag en Braassem of Alphen openstaat voor een samengaan en onthoudt zich van commentaar.

Nieuwkoop-burgemeester Frans Buijserd (CDA) zegt dat Nieuwkoop niet wil fuseren, omdat het een gezonde gemeente is die de broek zelf kan ophouden.
Opm: Buijserd wil de Drechtdoorsteek (zie projecten) richting Nieuwkoop, lijkt toch makkelijker te realiseren als je erover gaat na een fusie. Zou hij alleen Leimuiden willen?

Hits: 1695