Tekst van de email die 13 februari 2020 naar onze leden is gestuurd.

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u het laatste ALV-verslag van de dorpsraad van 24 oktober 2019. (Staat ook onder Downloads)

Nu er geen reactie gekomen is vanuit de leden voor een adequate doorstart, constateren wij dat er onvoldoende draagvlak is voor het voortbestaan van de dorpsraad in ons dorp. Daarnaast ervaren wij geen gelijkwaardigheid in het overleg met de gemeente i.c. B&W en worden gerechtvaardigde wensen t.a.v. veiligheid afgedaan met NEE er is geen geld

Als er weinig tot geen financiële ruimte is dan moeten beleidskeuzes wellicht worden herzien, discussies daarover worden door B&W uit de weg gegaan. Het sluipverkeer en het (regionale) landbouwverkeer blijft door Leimuiden gaan, gemeente en provincie komen er niet uit. Maar maatregelen t.b.v. de veiligheid van langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden echter niet genomen, voor uitbreiding van 30 km zone tot de gehele bebouwde kom en fietsstroken is dus geen geld en ook geen perspectief in de aanpak focus met ambitie 2, die nu op de agenda staat van de gemeenteraad.

De energie die we geïnvesteerd hebben om iets te bereiken in o.a. het dossier N207 staat in schril contrast met het bereikte resultaat. Als wij daarbij op zoek gaan naar draagvlak in de raad wordt onze positief kritische opstelling, als te activistisch beschouwd.

Onze conclusie is mede gezien het gebrek aan (bestuurlijk) draagvlak in het dorp voor een dorpsraad, dat het beter is dat de inwoners per onderwerp actievoeren, dan dat er dorpsraad is waarvan de gemeente aanneemt dat die hun beleid uitdraagt. Nee, we zijn nu eenmaal niet samen de gemeentelijke overheid.

En het kan ook zonder, zie Roelofarendsveen, Oude en Nieuwe Wetering.

Het interim-bestuur bedankt Marion Kluck voor haar secretariële hulp in 2019 en Orné Angenent die de administratie nog voor ons doet.

Wij bedanken allen die zich ingezet hebben voor het belang van Leimuiden, als bestuurslid of als werkgroep lid of anderszins.

Lopende projecten worden afgerond door de bestaande “werkgroepen”: herinrichting Kruising N 207 met smart mobility (trekkers Reinier Besemer, Willem Weijers), herinrichting Willem van der Veldenweg (Reinier Besemer, c.s. de klankbordgroep) en Kleinschalig woonzorgcentrum (Dagelijks Leven) plus dagopvang/ontmoetingscentrum dementie (Ria Vermeulen, Els Oltmans en Co Moolhuizen). Zij blijven allen nog even actief en houden waar nodig onderling contact. Leen Overbeek was de laatste maanden wegens ziekte al niet inzetbaar voor externe contacten en acht een terugkeer daarin niet noodzakelijkerwijs in het belang van Leimuiden. Hij is op de achtergrond nog wel beschikbaar.

De mogelijkheid van een doorstart blijft nog even open, er is nog geld in kas, zie het financieel verslag 2019 bijgaand. De bankrekening en inschrijving bij KvK blijft bestaan, ook de website blijft nog even intact. Conform de besluitvorming in de ALV gaat de dorpsraad vanaf heden een slapend bestaan leiden. Orné Angenent draagt nog even zorg voor de administratie. Willem Weijers blijft ingeschreven staan bij de KvK. Alle e-mailadressen vervallen behalve Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., die voor (contact met) Willem Weijers in gebruik blijft.

Een definitieve opheffing zal t.z.t. eerst aan de leden worden voorgelegd.

Vriendelijke groeten,

Het interim-bestuur Dorpsraad Leimuiden