Beste dorpsgenoten,

In vervolg op onze mail van 13 februari jl., delen we u mede dat er geen nieuwe gedragen initiatieven zijn binnengekomen voor continuering van de dorpsraad. Om te komen tot formele opheffing van de dorpsraad worden de komende weken een aantal activiteiten uitgevoerd, uitschrijven KvK, opheffen bankrekening, de website wordt t.z.t. stopgezet, blijft nog even in de lucht tot medio oktober.

Voor informatie over projecten in Kaag en Braassem (of alleen Leimuiden) kunt u de zeer informatieve bouwapp downloaden via App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Zie de link  https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Projecten_en_Werk_in_uitvoering/Leimuiden_Alle_projecten.

We attenderen u ook nog op de ontwerp omgevingsvisie, die ter inzage ligt tot 1 juli a.s. https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Omgevingsvisie:oq8QmJH7T4eBWZt1CWyhyw/Wat_is_de_Omgevingsvisie 

Kijk nog eens op de website nu het nog kan. De dorpshaven is in zicht, de brug is in uitvoering. We krijgen er in 2021(2?) een mooi dorpshart en een villawijk bij, de nieuwe rede, maar ook ruim 30 nieuwe sociale huurwoningen, de doorstroming op de kruising met de N207 wordt door de provincie in 2020/1 met smart mobility grondig aangepakt; er zijn mede in dat kader ook positieve ontwikkelingen rond ’t Kruispunt (oude schoolgebouw), waar u op korte termijn meer van zult horen, hopen we.

Dank voor uw vertrouwen en tot ziens in een vernieuwd Leimuiden; we komen heus uit de bouwput.

Hartelijke groet,

Secretaris Dorpsraad Leimuiden,

Marion Kluck

Namens het Interimbestuur

Willem Weijers