De bij de ORS aangesloten bewoners werkgroepen uit Kaag en Braassem Noord /Leimuiden West hebben een zienswijze op de Luchtvaartnota 2020-2050 ingediend om de overlast problematiek in onze regio duidelijk te maken en tevens aan te geven welke aspecten relevant zijn voor het behoud van de de leefomgevings kwaliteit.

Gisteren 9 Juli verliep de termijn waarin zienswijzes konden worden ingediend.

In de Luchtvaartnota wordt o.m.  kaders aangegeven voor de groei van Schiphol naar mogelijk 780.000 vliegbewegingen.

Wat willen wij o.a. :

  • Geen groei Schiphol: luchtvaart dimensioneren naar de hoogste toegevoegde waarde voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.
  • Ontwikkel eerst een nieuw moreel en ethisch normenstelsel met de individuele “Omgevingskwaliteit” als maat om tot een solidaire hinder verdeling te komen.
  • Aantoonbaar maken van de daadwerkelijke verbeteringen voor de leefomgeving op het gebied van geluid en gezondheid
  • Geen afwenteling overlast op minder dichtbevolkt gebied; niemand mag verdere toename van geluid en schadelijke stoffen ondervinden
  • Handhaaf het niveau van adviesrecht voor omwonenden.

De werkgroepen ondersteunen ook de door ORS bewonersdelegatie, in meerderheid, ingediende zienswijze met o.m een Tienpuntenplan voor Hinderbeperking (verbod op nachtvluchten, Krimpscenario’s etc)