In de oorspronkelijke plannen voor het schoolplein van het nieuwe IKC Leimuiden stond een klein, maar volgens de wet precies groot genoeg, speelplein ingetekend. ''Als school vinden we voldoende buitenruimte heel belangrijk, dus zijn we in gesprek gegaan met de gemeente."

Naar aanleiding van dit gesprek is 500 m2 meer grond beschikbaar gesteld voor het speelplein, maar er was geen extra budget voor de inrichting. Nu willen we er met het hele dorp voor zorgen dat we een waanzinnig schoolplein kunnen realiseren voor onze kinderen. Er is een fantastisch groen en uitdagend schoolplein ontworpen voor onze nieuwe school. Via fondsen en giften heeft de school al geld opgehaald maar er is nog meer nodig. Hiervoor is de hulp van het hele dorp nodig. Er is nog € 30.000 nodig.''

Er zijn vele manieren om te helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Hoe precies kun je lezen op de site van de school: www.ikcdelei.nl/schoolplein

De kinderen van de Lei zullen deze zomervakantie proberen hun steentje bij te dragen door klusjes te doen voor familie, buren en anderen.

https://www.allesinkaagenbraassem.nl/nieuws/heitje-voor-karweitje-voor-het-schoolplein-de-lei.html