Als we de tendens in ogenschouw nemen dat er in hoog tempo bedrijventerreinen volgebouwd wordt met grote distributiecentra en mega-tomatenkwekerijen, zeker in de omgeving van Schiphol, is een luxe vakantiepark een veel aantrekkelijker alternatief. Ten opzichte van de oude betonfabriek of overige bedrijfsmatige bestemmingen zal het er een stuk aantrekkelijker uitzien. Bovendien zal het verkeer een heel ander karakter hebben dan we gewend zijn uit de tijd van de betonfabriek. Wel vragen wij als dorpsraad de gemeente en de initiatiefnemers oog te hebben voor de zorgen uit de omgeving voor de afwikkeling van het verkeer op de lokale wegen.

Voor de lange termijn denkt de dorpsraad dat we de landschappelijke polders rondom Leimuiden alleen kunnen behouden als het belang daarvan ook groot genoeg is. Het moet mooi blijven en we moeten genoeg mensen hebben die dat ook vinden. Recreatie en toerisme zijn belangrijke jonge “industrieën” die daaraan bij kunnen dragen. Als er voor meer mensen iets moois te beleven valt in de polder vormt dat ook een groter belang en meer kracht om te zorgen dat de polders niet worden volgebouwd met grote bedrijfsgebouwen.

Foto: Peter Franken (AD)