Update 23 juni 2020

Tgv Corona maatregelen was de dagopvang van Activite gesloten, ze zijn weer gestart per 2 juni op de nieuwe locatie in de Ontmoeting, Dorpsstraat 51, Leimuiden, in de kleine zaal, grenzend aan de stiltetuin, zie foto.

Er zijn nog vrijwilligers nodig.

Wilt u vrijwilliger worden in het ActiVite Ontmoetingscentrum Dementie (OCD) in de Ontmoeting te Leimuiden

Wat biedt ActiVite?

 • Een gezellige omgeving, waar uw tijd en inzet écht gewaardeerd wordt.
 • Scholing om u voor te bereiden op uw taak en ook gedurende de tijd dat u zich bij ActiVite inzet.
 • Inspirerende ontmoetingen met andere vrijwilligers.

Contactpersoon is coördinator Annemieke Kloet, , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en (071) 516 14 15, 06-27161099.

 

Vul het interesseformulier in voor:

 1. Vrijwilliger lunch ondersteuning
 • Aantal uren: dinsdag van 12:00 tot 13:30 uur.

Iets voor u?

Heeft u iets met mensen met dementie? Vindt u het leuk om een praatje te maken en een goede sfeer neer te zetten? Krijgt u er energie van als u mensen zich thuis kunt laten voelen? Dan is het bieden van ondersteuning tijdens de lunch echt iets voor u!

Wat gaat u doen?

Als vrijwilliger lunch ondersteuning helpt u bij het Ontmoetingscentrum Dementie met de lunch. U dekt de tafel, helpt met boterhammen smeren en drankjes inschenken. U maakt er echt iets gezelligs van voor de bewoners. Na afloop helpt u met de afwas en de ruimte weer in gereedheid te brengen.

 1. Vrijwilliger wandelen
 • Aantal uren: dinsdagmiddag tot 15:30 uur.
 1. Vrijwilliger bewegen (binnen of buiten bewegen)
 • Aantal uren: minimaal 2 uur, dag en tijd in overleg.

Iets voor u?

Houdt u van wandelen en vindt u het leuk om onder de mensen te zijn? Vindt u het belangrijk om anderen een leuke dag te bezorgen? Dan zult u genieten als vrijwilliger wandelen of bewegen!

Wat gaat u doen?

Als vrijwilliger wandelen gaat u met de andere vrijwilligers met een groepje bezoekers van het Ontmoetingscentrum Dementie de Ontmoeting wandelen in de buurt van het Ontmoetingscentrum. Het samenkomen en de buitenlucht staan centraal.

Als vrijwilliger bewegen gaat u met de andere vrijwilligers met een groepje bezoekers van het Ontmoetingscentrum Dementie de Ontmoeting wandelen in de buurt van het Ontmoetingscentrum. Naast beweegactiviteiten buiten heeft u ook de mogelijkheid om samen met de deelnemers beweegactiviteiten binnen te doen.

 

Update 8 maart 2020

OntmoetingsCentrum Leimuiden verhuist naar De Ontmoeting.

In april 2019 heeft Activite/Tom in de Buurt het Ontmoetingscentrum Leimuiden opgestart in het Trefpunt-Peppelhof. Het Ontmoetingscentrum richt zich op mensen met geheugenproblemen én hun partner voor begeleiding, adviezen en een activerend dagprogramma.

Na bijna een jaar is er behoefte om het centrum een tweede dag open te stellen. Het Trefpunt biedt hiervoor geen mogelijkheden. Vanaf 1 april a.s. verhuist het Ontmoetingscentrum vanuit het Trefpunt naar de Ontmoeting. Het centrum is dan wekelijks op dinsdag en donderdag open.

Voor verdere informatie omtrent de mogelijkheden van het Ontmoetingscentrum, klik hier.

 

Update 3 oktober 2019

Binnenkort verwacht Activite uit te breiden naar een 2e dag gezien het aantal bezoekers, ook de locatie is nog onderwerp van overleg.

Update 3 oktober 2019

Uit het overleg met Activite eind september is gebleken dat de samenstelling en omvang van de groep vooralsnog geen aanleiding geeft uit te breiden met een tweede dag. De aanmeldingen via de huisartsen blijven achter bij eerdere prognoses.

 

Update 17 augustus 2019

Het OntmoetingsCentrum Dementie (OCD) in het Trefpunt/Peppelhof is inmiddels bijna een half jaar geopend. Momenteel worden er 6 personen, 1 dag per week, op de dinsdag opgevangen. Binnenkort zal met Activite worden overlegd of de proefperiode definitief wordt en of er per 1 oktober een tweede dag, op de donderdag, van start gaat. In principe is daar in het Trefpunt ruimte voor. Pas bij twee dagen per week zal het OCD in Leimuiden een volwaardige plek in ons dorp krijgen. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

 

Update 31 maart 2019

PERSBERICHT

Een ontmoetingscentrum dementie in Leimuiden (TrefpuntPeppelhof)

Leimuiden heeft al langere tijd, via de Dorpsraad de wens kenbaar gemaakt om te starten met een Ontmoetingscentrum Dementie (OCD). Dit is ook kenbaar gemaakt aan Tom in de Buurt. Er wordt binnen Leimuiden een toename van inwoners met dementie geconstateerd. Deze inwoners worden nu voor ondersteuning naar de centra in Roelofarendsveen of Woubrugge verwezen. Dit wordt als niet wenselijk gezien. 

Een ontmoetingscentrum biedt praktische, psychologische, sociale en emotionele begeleiding aan mensen met dementie. Dit gebeurt op een laagdrempelige locatie in de wijk. Het doel is dat mensen leren omgaan met dementie. Zij blijven daardoor langer actief en ontwikkelen minder (gedrags-)problemen. Ook wordt ondersteuning aan de mantelzorger geboden, om hen te leren omgaan met hun naaste met dementie.

Het Ontmoetingscentrum kent o.a. de volgende functies:

 • Therapeutische activiteiten voor de persoon met dementie en de mantelzorger,
 • Gespreksgroep voor de mantelzorger,
 • Informatieve bijeenkomsten voor de persoon met dementie en de mantelzorger en belangstellenden uit de wijk,
 • Casemanagement voor persoon met dementie en de mantelzorger,

Onderzoek wijst uit dat deelname aan een ontmoetingscentrum voor de deelnemers leidt tot minder (gedrags-)problemen, minder inactiviteit en minder gevoel van somberheid. Voor de mantelzorger geldt dat deze minder wordt belast, meer aanspraak heeft en wordt ondersteund.

 Op 2 april 2019 zal ActiVite starten met het ontmoetingscentrum in Leimuiden. Dit zal in eerste instantie 1 dag in de week plaatsvinden, op dinsdag in ’t Trefpunt van de Peppelhof. Als blijkt dat er voldoende vraag is, zal een 2e dag in de week ook tot de mogelijkheden gaan horen. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers per dag en wordt begeleid door professionals en vrijwilligers

 Mocht u interesse hebben in deelname dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts, de wijkverpleegkundige of de casemanager dementie. Zij zijn over het ontmoetingscentrum geïnformeerd en kunnen u verder helpen.

Update Dagopvang 4 april 2018

Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn is eind maart 2018 overleg geweest met TOM in de Buurt (TOM) om te bezien of er een geschikte (tijdelijke) locatie kan worden gevonden om een Dagopvang in Leimuiden te starten. Ook TOM ziet de noodzaak inmiddels in om een goede zorg te kunnen bieden aan oudere (veelal dementerende) Leimuidenaren. Zodra hier meer over bekend is zal hier melding van worden gemaakt.

 

Uit het persbericht d.d. 27 oktober van Tom in de Buurt en de Driemaster

Na een inventarisatie is gebleken dat er een aantal inwoners van Leimuiden was dat graag een creatief clubje wilde starten om met elkaar te handwerken. Een ervaren haakster, vrijwilliger, heeft aangegeven dit groepje te willen begeleiden. Deze activiteit vindt nu wekelijks plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en wordt druk bezocht. De TOM wijkcoaches zijn met verschillende vrijwilligers in gesprek over het aanbieden en begeleiden van nieuwe activiteiten. Hierover zal in de nabije toekomst een flyer verspreid worden via internet en verschillende media. Wilt u de flyer digitaal ontvangen, geeft u dan uw emailadres aan de TOM wijkcoaches door. Dit kan in het wijkpunt of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer blijkt dat er meer behoefte is aan persoonlijke en gestructureerde opvang en begeleiding van ouderen en hun mantelzorgers zal Wijdezorg hier ondersteuning in gaan bieden.

Voor meer informatie: TOM in de buurt (vraag naar team Kaag en Braassem), telefoon: 088-9004567.

 

Opening van wijkpunt TOM in de Buurt in het Spant (update 5 oktober)

Opening Dagopvang

Op dinsdag 4 oktober heeft wethouder Henk Hoek een nieuw wijkpunt van Tom in de Buurt (TOM) geopend in het Spant te Leimuiden. In het nieuwe wijkpunt werkt TOM samen met Wijdezorg en de Driemaster. Naast ouderen is iedereen welkom voor activiteiten en vragen over Zorg en Welzijn. TOM zal zich in het begin richten op de wensen van inwoners die het wijkpunt bezoeken en gezamenlijk bezien welke activiteiten er met elkaar zijn op te zetten.

Het was een gezellige drukte tijdens de opening waar veel inwoners konden genieten van een lekker kopje koffie met gebak. In de grote zaal kon men tevens de activiteiten van de Leimuidense koersbalvereniging zien.

In het Wijkpunt, dat voorlopig op elke dinsdag en donderdag (van 09.30 tot 15.30 uur) geopend is, kunnen inwoners terecht voor leuke activiteiten, een praatje met koffie of thee, een lunch en een inloopspreekuur dat van 14.00 tot 15.30 uur open is.

Tijdens dit inloopspreekuur kunt u met name terecht als u hulp nodig hebt, eenzaam bent of vrijwilligerswerk wilt doen. De Driemaster is tijdens het inloopspreekuur aanwezig met 'De Papierwinkel', voor mantelondersteuning en het vluchtelingenspreekuur.

Bij voldoende kandidaten zal er een Dagopvang voor ouderen in Leimuiden geopend kunnen worden. Dit is een lang bestaande wens van ouderen in Leimuiden (maar ook Rijnsaterwoude en Bilderdam), waar de dorpsraad al enige tijd voor gepleit heeft.

Heeft u vragen dan kunt u vanaf heden terecht bij één van de wijkcoaches van TOM op dinsdag of donderdag.

 

Update 1 juni 2016

Het is de dorpsraad gelukt om na de zomer een pilot te starten voor Dagopvang voor ouderen in de Spantbar van onze Leimuidense sporthal. Dit is een mooi resultaat, waardoor onze ouderen niet meer noodgedwongen voor Dagopvang naar andere dorpen of gemeenten hoeven te reizen! In samenwerking met Wijdezorg, Tom in de Buurt en de Driemaster zal er na de zomer gestart worden met Dagopvang van waarschijnlijk 3 dagen per week. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en behoefte kan het aantal dagen nog verder worden uitgebreid. Het communicatietraject zal in de tweede helft van juni starten. Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich nu al aanmelden via het telefoonnummer van Tom in de Buurt: 088 900 4567. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Update 3 maart 2016.

Voor ouderen in Leimuiden en Rijnsaterwoude ontbreekt in Leimuiden een mogelijkheid van dagopvang. Ook voor dementerenden is er geen mogelijkheid in ons dorp om opgevangen te worden. Zij moeten daarvoor het dorp uit.

In groeikernen, zoals Leimuiden, dient er volgens de Maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente Kaag en Braassem op gezette tijden een dorpssteunpunt toegankelijk te zijn. Zo'n steunpunt is meestal gekoppeld aan een ontmoetingscentrum. Inwoners kunnen dan zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in eigen dorp.

Het ontbreken van dagopvang wordt ook ervaren door vrijwilligers van de stichting Welzijn Ouderen in Leimuiden bij welzijnsbezoeken. Dit komt overeen met de bevindingen uit 2008 van het Regionaal bureau gezondheidszorg Zuid-Holland Noord en de CIZ basisrapportage AWBZ van Leimuiden en Rijnsaterwoude per 1 januari 2015. Hieruit blijkt dat er in totaal 125 cliënten zijn met een AWBZ-indicatie.

Ruim 75% daarvan is ouder dan 65 jaar. Uit de woningmarktanalyse 2015 blijkt verder dat het aantal 65+ huishoudens in Kaag en Braasem zeer sterk stijgt van 3.000 in 2015 naar circa 5.500 in 2040! Dit zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de behoefte aan dagopvang in Leimuiden.

De dorpsraad vindt het belangrijk dat er voldoende dagopvang in Leimuiden komt en denkt daarbij aan de mogelijkheid om bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten in Leimuiden, of op een andere (bestaande) locatie, dagopvang voor ouderen te realiseren. Dit zou kunnen al dan niet bij de bouw van een nieuw gezondheidscentrum of een kleinschalig woon-zorgcomplex voor ouderen.

Realisatie van dagopvang voor ouderen en dementerenden in Leimuiden is met name bedoeld voor inwoners uit Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam.

De werkgroep Zorg en Welzijn is momenteel in gesprek met diverse zorgverleners om dagopvang nog in de tweede helft van 2016 te kunnen realiseren.

De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en ouderen kunnen het contact behouden met hun directe woon- en leefomgeving.

 

Eerste artikel.

wandelstok

Voor ouderen in Leimuiden en Rijnsaterwoude ontbreekt er in Leimuiden een mogelijkheid van dagopvang. Ook voor dementerenden is er geen mogelijkheid in ons dorp om opgevangen te worden. Zij moeten daarvoor het dorp uit.

In groeikernen, zoals Leimuiden, dient er volgens de Maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente Kaag en Braassem op gezette tijden een dorpssteunpunt toegankelijk te zijn. Zo'n steunpunt is meestal gekoppeld aan een ontmoetingscentrum.
Inwoners kunnen dan zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in eigen dorp.

Het ontbreken van dagopvang wordt ook ervaren door vrijwilligers bij welzijnsbezoeken. Dit komt overeen met de bevindingen uit 2008 van het Regionaal bureau gezondheidszorg Zuid-Holland Noord en de CIZ basisrapportage AWBZ van Leimuiden en Rijnsaterwoude per 1 januari 2015. Hieruit blijkt dat er in totaal 125 cliënten zijn met een AWBZ-indicatie.
Ruim 75 % daarvan is ouder dan 65 jaar. Uit de woningmarktanalyse 2015 blijkt verder dat het aantal 65+ huishoudens in Kaag en Braasem zeer sterk stijgt van 3.000 in 2015 naar circa 5.500 in 2040! Dit zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de behoefte aan dagopvang in Leimuiden.

koffietafel De dorpsraad vindt het belangrijk dat er voldoende dagopvang in Leimuiden komt en vraagt zich af of het mogelijk is om bij de ontwikkeling in Leimuiden van het nieuwe dorpshart (WMDL) of op een andere (bestaande) locatie dagopvang voor ouderen te realiseren, al dan niet bij de bouw van een nieuw gezondheidscentrum of een kleinschalig woon-zorgcomplex voor ouderen.

Realisatie van dagopvang voor ouderen en dementerenden in Leimuiden is bestemd voor inwoners uit Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam.

De werkgroep Zorg en Samenleving zal partijen, zoals diverse zorgverleners, met elkaar in gesprek te brengen om dagopvang te kunnen realiseren. De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en ouderen kunnen het contact behouden met hun directe woon- en leefomgeving.


Heeft u misschien ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..