De dorpsraad toetst ruimtelijke plannen die Leimuiden aangaan aan haar visie. De leefbaarheid staat daarbij centraal. Afgelopen maandag mocht de dorpsraad haar zegje doen in het politiek forum ten gemeentehuize.
De inspraakreactie is te uitvoerig om hier in zijn geheel op te nemen. Belangrijke adviserende punten zijn o.a. geef afwijkingen van het vastgesteld beleid gemotiveerd aan, ontwikkel een gebiedsvisie, contourennota of vlekkenplan, bepaal de woningbehoefte op basis van de woonmarktanalyse, stem de soort woningen en bouwhoogte af op de directe omgeving, en ten slotte maak de verkeersafwikkeling ook toekomstbestendig.

Wilt u de inspraakreactie zelf lezen? Dat kan, gebruik dan de volgende link.