Inwoners van Leimuiden zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur op de inloopavond in boerderij Beijeren op 13 september. Voor de komst van een nieuw centrumgebied is een nieuw bestemmingsplan voor het deelgebied Noord (Maarse en Kroon locatie en boerderij Van Beijeren) nodig. Op deze avond licht de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden het ontwerpbestemmingsplan toe voordat het officieel ter inzage wordt gelegd. Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud en de planologische kaders. Smits's bouwbedrijf, als ontwikkelaar, is net als de wethouder mevrouw Y. Peters aanwezig. U kunt in oktober, mocht u nog opmerkingen hebben bij het plan,  een zienswijze indienen bij de gemeente. In november wordt een tweede informatieavond georganiseerd in Leimuiden waarin de zienswijze kan worden besproken. In januari 2017 wordt het bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van alle zienswijzen, aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.