Het onjuiste en gemanipuleerde artikel "Buurt wil geen pupillenstemmetje horen en eist geluidswal om veld “ in het AD van 15 november 2018 heeft geleid tot een groot aantal ongenuanceerde en zelfs bedreigende reacties naar personen c.q. voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden.

Het artikel heeft een zodanig negatieve invloed dat het bestuur niet meer kan functioneren als gewenst. De voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden is zowel privé als functioneel beschadigd en heeft hierdoor besloten het voorzitterschap neer te leggen. Alle overige bestuursleden leggen hierbij  ook hun functie neer.

Natuurlijk blijft het bestuur bereid om lopende zaken correct af te handelen en indien van toepassing over te dragen aan nieuwe bestuursleden.

De verklaring van de voorzitter treft u hier aan.

Met vriendelijk groet, namens het bestuur van de

Dorpsraad Leimuiden