De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar!

Het is alweer 10 jaar geleden dat de gemeenten Jacobswoude en Alkemade fuseerden. En dit vieren we graag samen met u. Voor iedere dorpskern hebben we daarom een jubileumbudget beschikbaar gesteld van € 2.000,- om het 10 jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in uw kern.

Heeft u een goed idee? Geef dit aan via het aanmeldformulier (ODF) en stuur het ons per mail of post toe.

Voorwaarden voor de mogelijke initiatieven:

  • initiatiefnemers kunnen het voorstel zelf uitvoeren;
  • het voorstel zal duurzaam ten goede komen aan de dorpskern en haar inwoners.

De voorstellen kunt u tot 10 mei insturen via het speciale formulier. Na 10 mei zullen we de inzendingen bekijken en samen met de dorpsraad en inwoners doornemen en een uiteindelijke keuze maken.

We zijn erg benieuwd naar uw ideeën en creativiteit, aldus de gemeente.