Middels een nieuwsbrief heeft de provincie Zuid-Holland vandaag de stremmingen bekend gemaakt.

De N207 is gestremd tijdens nacht- en weekendafsluiting hoogte van de Kruisweg (N446) tot aan de Drecht:
- van maandag 15 februari 20.00 uur tot dinsdag 16 februari 06.00 uur;
- van dinsdag 16 februari 20.00 uur tot woensdag 17 februari 06.00 uur;
- een weekendafsluiting van vrijdag 19 februari 21.00 uur tot maandag 22 februari 06.00 uur.

Tijdens beide nachtafsluitingen voert de provincie Zuid-Holland voorbereidende werkzaamheden uit.

 Daarnaast vindt voorafgaand aan de sloop van de Drechtbrug een weekendafsluiting plaats.

Meer informatie over de N207 en de Drechtbrug vindt u op onze projectpagina.