De gemeente heeft medegedeeld de informatie  te hebben bijgewerkt. Dit betreft de

  • Verbeterde doorstroming van Gouda tot Leimuiden
  • Passage Leimuiden
  • Aanpassen bestemmingsplannen
  • Verbreding N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn
  • Drechtbrug
  • Start verbreding N207
  • Onderzoek sluipverkeer in dorpskernen Leimuiden en Rijnsaterwoude

Een kaartje van de Passage Leimuiden wordt als link op hun website aangeboden.

Wilt u hiervan kennis nemen gebruik dan de volgende link.