Na de brainstormavond  op 9 maart is de Coalitie van gemeente, scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang  verder gegaan met het ontwikkelen van een plan voor een IKC in Leimuiden. Op 13 juni organiseert de gemeente in de Raadszaal vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst met de Raad. Deze avond gaat over het Integraal KindCentrum in Leimuiden. Centraal staan de locatie van het IKC en de invulling van de vrijvallende ruimtes. De laatste stand van zaken over de bestuurlijke samenwerking wordt gegeven en een presentatie van sterke en zwakke punten  van elke locatie . Bereikbaarheid, veiligheid en ruimte spelen een belangrijke rol.

Na de presentatie zijn er workshops om mee te denken en spreken met raadsleden, vertegenwoordigers van de scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en ambtenaren bij elke tafel.Er valt nog veel te besluiten en daar kunnen wij aan bijdragen. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst valt binnenkort bij u in de bus.