Update 17 februari 2020

Verkenning bedrijventerrein Drechtoek II

De Interegion Groep uit Rijpwetering en de Gemeente Kaag en Braassem zijn sinds medio december 2019 met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II aan de oostkant van Leimuiden te verkennen.

Een ontwikkeling van het gebied tot bedrijventerrein is opgenomen in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) van de Gemeente Kaag en Braassem. De door Interegion Groep voorgestelde ontwikkeling past daarmee binnen de gemeentelijke beleidskaders. 

Eind vorig jaar hebben de huidige grondeigenaren van het plangebied een overeenkomst met een ontwikkelingsmaatschappij gesloten over de verkoop van hun gronden en opstallen. De Interegion Groep gaat, in nauwe samenwerking met de gemeente, onderzoek verrichten naar ruimtelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, planologische- en milieutechnische kaders, draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, infrastructurele varianten en financiële haalbaarheid. Als de planvorming voor de opdrachtgever van de Interegion Groep tot een reële businesscase leidt dan sluit die partij een definitieve koopovereenkomst met de huidige grondeigenaren.

Update 17 augustus 2019

Geen nieuws aan het front, anders dan dat de Gemeenteraad geld heeft uitgetrokken voor nader onderzoek naar uitbreiding van bedrijventerreinen. Drechthoek 2 is daarin belangrijk, echter geen nieuwe gegevens.

Update 6 juni 2016

Op 30 mei jl heeft de Gemeenteraad een beslissing genomen over de realisatie van een samenwerking tussen partijen. De Gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente niet zal optreden als ontwikkelaar en dus niet zal deelnemen in een zogenaamde PPS constructie ( Publiek Private Samenwerking). Volgens de Raad dient de projectontwikkelaar zelf het risico te lopen. Omdat de projectontwikkelaar al had aangegeven dat het risico voor de ontwikkeling van Drechthoek II wellicht te groot wordt zonder steun van de gemeente is er een kans dat dit project niet wordt uitgevoerd.

Update 14 mei 2016

Op het eindstation van de op 15 april gehouden kwaliteitstournee in Leimuiden ( zie project N207) is oa door middel van een fotoreportage een beeld geschetst van de gevolgen van de (hoogte van de)  bebouwing voor het landschap.

Opdrachtgevers:

Nieuwsartikel van Nog geen definitieve beslissing Drechthoek II (15 februari 2016).

Update 11 maart 2016

We hebben de beschikking gekregen over de de presentatieposters voor de landschappelijke inpassing van Drechthoek II. Deze zijn eerder getoond op de inloopbijeenkomst van 8 oktober 2015.
U kunt deze hier inzien.

 

Update 10 maart 2016

B&W stelt in de raadsvergadering van 21 maart 2016 aan de raad voor om een 50 % risicodragende deelname  in het project nader te onderzoeken en voor de zomer de resultaten van dit onderzoek te presenteren.

Als onderdeel van dit onderzoek worden de benoemde risico’s en aandachtspunten voor de gemeente nader in beeld gebracht, waarbij specifiek aandacht is voor:

  1. draagvlak voor de plannen bij de omgeving;
  2. behoefte aan bedrijfsgronden in relatie tot de voorgenomen planontwikkeling;
  3. verhalen van gemeentelijke kosten.

 Het besluit van B&W kunt u hier inzien.

Update: 23 november 2015

Op donderdag 8 oktober j.l. is er van 19.00 uur tot 21.30 uur een inloopavond over Drechthoek II geweest voor belangstellenden in de Ontmoeting. De direct omwonenden hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.
In de nog steeds voorbereidende fase is een landschapsvisie ontwikkeld met meerdere varianten.
Projectontwikkelaar Mourik en de grondeigenaren hebben een plan ontwikkeld, waarin SushiRan goed is meegenomen.
Belangrijke punten: bedrijvigheid en werkgelegenheid en een leefbare woonomgeving.
Ook hier zijn door de dorpsraad een aantal kritische vragen geformuleerd.

Nu is bekend geworden dat de deadline om tot een intentieovereenkomst te komen over tussen projectontwikkelaar Mourik en gemeente inzake de risicoverdeling is verplaatst van 15 september naar 31 december 2015. We moeten nog even wachten wat daar uit gaat komen. De ontknoping nadert.


Eerste artikel.
Drechthoek II

Ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Drechthoek (I) wil de gemeente een nieuw terrein ontwikkelen: Drechthoek II.
Dat is nodig omdat de Raad van State in november 2014 het bestemmingsplan en het exploitatie plan heeft vernietigd.
Anderzijds wil Sushi Ran in het gebied uitbreiden en moet er een vernieuwde aansluiting komen op de N207 wanneer de Passage onder de N207 gerealiseerd is. Er is dus haast mee.

Op 1 juni 2015 heeft er een raadsinformatieavond over dit onderwerp plaatsgevonden. De presentatie op deze avond kunt u hier inzien.

De ruimte die de gemeente geeft aan burgerinitiatieven maakt het mogelijk dat de grondeigenaren een plan zullen opstellen waarin in ieder geval de uitbreiding voor Sushi Ran en de aansluiting op de N207 vanuit de Passage is opgenomen.
Wilt u hierover meer lezen op de site van de gemeente, gebruik dan de volgende link.

 


Heeft u opmerkingen over dit project? Email ons uw opmerkingen en vragen. Een email mag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. adres.