Opdrachtgever: gemeente.  De meest recente informatie staat bovenaan.

Hier staat een link naar de Fotorapportage Beukenlaan 3 die gemaakt wordt van de bouw van Beukenlaan 3.

 

7 december 2016:   Brug Beukenlaan 3 naar de Kerklaan bijna klaar

 

Update 26 november 2016

Een foto van de geplande fietsbrug.

Reactie op de fietsbrug aan de bewoners van de Beukenlaan vindt u hier.

 

Nieuwsartikel 7 augustus 2016: Kap knotwilgen voor Beukenlaan III.

 22 juni 2016: Beukenlaan III bijna klaar?

Update 22 juni 2016

Na de zomer worden de huizen van het project Beukenlaan III opgeleverd en inmiddels heeft de gemeente vorderingen gemaakt met de infrastructuur. De brug van het project naar de Kerklaan zal in week 38 opgeleverd worden. Ook komt er een voet/fietsbrug identiek aan die van de Beukenlaan II zodat dit mooier op elkaar aansluit. De groenstrook wordt laag gehouden voor de veiligheid en ruimtelijk inzicht.

 

Update 15 mei 2016

De huizen worden opgeleverd over enkele maanden maar de brug naar de Kerklaan ligt er nog niet. De aansluiting van de infrastructuur ligt in handen van de ontwikkelaar maar wij hebben de gemeente verzocht om in overleg te gaan om spoedig en tijdig de infrastructuur van de brug, oversteekplaats/ fietsdam en groenplan in orde te krijgen.

 

Update: 8 maart 2016

Van de 1e fase zijn inmiddels twee blokken onder de kap, de volgende twee blokken zijn ook al gereed om “bekapt” te worden, van de 2e fase ligt de fundering er voor de 1e twee blokken erin. Oplevering fase 1 wordt verwacht voor de bouwvakantie.

 

Nieuwsartikel van 25 november 2015: Beukenlaan IV even in de ijskast

 

Update: 22 november 2015

Hoewel op 5 november een feestelijke 1e paal is geslagen, waarvoor veel belangstelling was (zie de fotorapportage!), is er voor deze datum en natuurlijk ook erna veel gebeurd. Omstreeks 25 augustus is met het grondwerk begonnen, daardoor kon op 1 september de eerste bouwstraat worden (aan)gelegd.
Uiteindelijk zijn we nu aangekomen bij de beschoeiingswerken. Het werk gaat voort.

Dit alles is goed te zien in onze fotorapportage (klik bovenaan de kop op Fotorapportage!)
Onze fotorapportage moet u breed zien, niet wij van de dorpsraad, maar wij allen in Leimuiden maken hier foto's van. U stuur ze op en wij zetten uw foto erbij. U doet toch ook mee?
Email ze naar dit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., geef uw naam op, de datum waarop de foto gemaakt is en wat u op de foto heeft gezet. Klaar!
(wordt vervolgd.)


Update: 16 september 2015


Men heeft er al lang genoeg over gedaan om tot een bestemmingsplanwijziging te komen, maar eind augustus is gestart met het bouwrijp maken. Na het nodige grondverzet, is ook op machinale wijze een bouwstraat gelegd. Foto's van deze activiteiten zijn in de Fotorapportage te zien (zie link boven aan deze pagina).

Verkoop woningen Beukenlaan III

Van de 47 woningen die in het plan Beukenlaan III gebouwd zullen worden zijn op dit moment (30 september 2015) reeds 38 woningen verkocht (81 %). Hiervan zijn 30 woningen aan Leimuidernaren verkocht. Nog 9 te gaan. Hiermede loopt de verkoop voorspoedig.

 

Update 14 juli 2015:

De Dorpsraad is niet tevreden met de ontwikkeling van Beukenlaan III

Wij feliciteren de toekomstige bewoners met de vaststelling van het bestemmingsplan Beukenlaan III door de gemeenteraad van 6 juli 2015.

Het is jammer dat een stukje kwaliteit van de leefomgeving is opgeofferd aan de financiële belangen van de projectontwikkelaar en de gemeente, die het onderste uit de kan wilden hebben wat betreft de grondopbrengsten uit het plan.

Het plan sluit niet aan op de bestaande groenhoofdstructuur van Beukenlaan I en II, zoals vastgelegd in de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) én het stedenbouwkundig plan Beukenlaan I t/m IV zoals door de Gemeenteraad vastgesteld in 2008.

Natuurlijk begrijpen we dat je in dit stadium niet alles terug kunt draaien, maar die 47e woning is besloten na september 2014 en pas ter inzage gelegd medio april 2015. Over die toevoeging van de 47e woning is niet overlegd met de Dorpsraad, evenmin is overlegd met de Dorpsraad over een tussenoplossing.

Deze zaak heeft zelfs het Leidsch Dagblad gehaald, een artikel met de titel "Dorpsraad is boos". Het artikel kunt u hier lezen.

Toen duidelijk werd wat de bestemmingsplanwijziging inhield, heeft de Dorpsraad, mede op verzoek van de gemeente een zienswijze ingediend. Deze zienswijze kunt u hier lezen.

Hoe minimalistisch het groen is in Beukenlaan III kunt u op deze tekening zien.

 

Update: 8 juni 2015

B&W2015 Op 3 juni heeft het College van B&W besloten het bestemmingsplan Beukenlaan III gewijzigd te laten vast stellen door de gemeenteraad. De wijziging komt voort uit de ingediende zienswijzen voor het plan, die zijn ingediend terwijl het ontwerpbestemmingsplan- en omgevingsvergunning zes weken ter inzage hebben gelegen.

Zowel zienswijzen als de gemeentelijke reacties daarop zijn vastgelegd in de Nota van Beantwoording dat ook ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. De raadsvergadering vindt op 6 juli plaats.

 


Update: 26 mei 2015

Sinds 16 april 2015 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-bestemmingsplan Beukenlaan III ter inzage. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd, voorzover ze een zienswijze hebben ingediend in het najaar van 2014. In het nieuwe plan Beukenlaan III is de ontsluiting van de wijk op de Kerklaan opgenomen in plaats van een ontsluiting op de Beukenlaan. Dit tot tevredenheid van de omwonenden.

Begin juli 2015 zal naar verwachting het bestemmingsplan definitief door de raad worden vastgesteld. Dat betekent dat de uitvoering van het plan zou kunnen starten in augustus.
De dorpsraad is nog in overleg met de gemeente om de bestemming groen voldoende te verankeren in de planvorming. Dit heeft ertoe geleid dat mede op verzoek van de gemeente door de dorpsraad een zienswijze is ingediend, zodat het in het besluitvormingsproces zonder vertraging kan worden meegenomen.
Op dit moment zijn er 70 geïnteresseerden, fase 1 is bijna volledig in optie. 

Eerste artikel.

Beukenlan 3 plattegrond Beukenlan 3 en 4 Beukenlaan 3 voorgevels Beukenlaan 3 doorsnede woningen De derde vlek van het plan Beukenlaan ligt in de hoek van de Beukenlaan en de Kerklaan, tegenover de ijsbaan. De invulling van dit stuk weiland (Beukenlaan III) is in harmonie met de reeds gebouwde plandelen. Zie afbeelding hiernaast.

Er worden 52 nieuwe woningen door Kuin Vastgoedontwikkeling BV gerealiseerd. Door de economische winter lukte het niet eerder tot bouwen te komen. De eerste fase is in 2004 gebouwd en de tweede fase dateert van 2008. Er zit dus 7 jaar tussen, en misschien zijn de 7 magere jaren hiermede voorbij.
Beukenlaan IV komt ook al in beeld volgens de gemeente en sneller dan verwacht. Conform het bestemmingsplan kunnen op het grasveld tussen het gebouwtje van de IJsvereniging en de volkstuintjes maximaal 75 woningen gebouwd worden. Half 2015 zal de gemeente een plan daarvoor opstellen en aan de 'markt' aanbieden volgens de nieuwe werkwijze van de gemeente. De gemeente stelt de kaders voor het plan op en de ontwikkelaar is verantwoordelijk voor een (passend) ontwerp en de uitvoering. Realisatie wordt op z'n vroegst voorzien in 2017. Dit heeft grote consequenties voor de IJsclub, de Scouting en de verkeersdruk op de Kerklaan tezamen met Beukenlaan III.Terug naar Beukenlaan III, want daar ging het om. Op het grote stuk grond komen 47 (was 46) woningen met de tuin allemaal op het zuiden gericht. Deze woningen vragen een prijs van € 180.000 tot € 240.000. De straten lopen net als in fase I van west naar oost.

Tevens wordt Beukenlaan II afgebouwd: tussen de Watersnip en de Leeuwerik worden nog eens 6 woningen gebouwd, twee vrijstaande woningen en vier 2 onder 1 kap woningen. De wethouder heeft op 30 oktober 2014 de eerste paal hier al geslagen.

Op 17 september 2014 hielden de 4 partners, naast gemeente en Kuin Vastgoed BV, Architectenbureau Wolff&Partners en Zeeman Vastgoed BV. een inloopavond. Met 70 aanwezigen, waaronder omwonenden en potentiële kopers, was het druk. Het doel van de avond was halen en brengen van informatie. Er werd een presentatie gegeven, waarin werd uitgelegd hoe de samenwerking met de gemeente en andere partners eruitzag. Het bouwplan en het aanzicht werd positief ontvangen. (De presentatie is op de  gemeentelijke site inmiddels niet meer beschikbaar.)

Discussiepunt was de voorgestelde ontsluiting van het perceel aan de oostkant op de Beukenlaan. De aanwezigen zien de ontsluiting liever aan de zuidkant, met uitkomst op de Kerklaan. Dit idee werd ook voorgesteld door de dorpsraad van Leimuiden. De bewoners hebben hun zienswijze per brief ingediend.

De aangevoerde ideeën worden door de gemeente betrokken in de besluitvorming, in het bijzonder de zorgen over de ontsluiting. Met de ontwikkelaar wordt gekeken naar een passende oplossing. Rond november 2014 (wordt begin 2015) zullen de aangepaste plannen bekend zijn. De vragen, die middels een reactieformulier zijn gesteld, zullen worden beantwoord en in een totaaloverzicht worden teruggekoppeld.

18 december is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van 47 woningen - Zilverreiger 1 t/m 24 en Aalscholver 1 t/m 23 te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding), de brug naar de Kerklaan staat als nog te bepalen ingetekend in de aanvraag.