Update 24 januari 2018

De appartementen zijn gereed. Het ziet er strak uit.  Hierbij een paar foto's.

 

 

Update 2 december 2017

De appartementen zijn opgeleverd, maar niet iedereen aanvaardt de oplevering zonder nutsvoorzieningen. Hierbij een paar foto's.

 

Update 13 september 2016

De tegenslagen van de bouw van Leimuiderhof is medegedeeld middels een brief  in september van aannemingsbedrijf Veenman & Vink.Deze brief kunt u hier lezen. Het heiwerk staat gepland vanaf 17 oktober 2016.

Nieuws op Home 13-09-2016: Vertraging bij bouw Leimuiderhof

Update 15 mei 2016

Alle appartementen zijn verkocht. Blijkbaar hebben omwonenden, gemeente en ontwikkelaar een aantal negatieve effecten kunnen oplossen.

 

Opdrachtgever: Westgoed BV.

Update  3 maart 2016. 

De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend. Er kan tot en met 13 april een beroep worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag door belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend. De verleende omgevingsvergunning treedt 15 april in werking tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd.

Klik hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-11561.html voor de uitgebreide tekst.

 

Leimuiderhof: B&W akkoord met omgevingsvergunning

 

Update  4 februari 2016.

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het slopen van de Rabobank is ingediend - Dorpsstraat 31 te Leimuiden onder nummer W20160022. Nu kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Pas wanneer besloten wordt een omgevingsvergunning te verlenen, is er voor belanghebbenden een mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Wel kunt u op het Gemeentehuis een afspraak maken om documenten die openbaar zijn in te zien. De officiële publicatie in het Gemeenteblad (niet op de website van de gemeente) kunt u hier inzien.

 

Update 3 februari 2016.

De ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 appartementen op het perceel Dorpsstraat 31, 31a t/m 31c en 33a t/m 33f, 33h, 33k t/m 33n en 33p t/m 33s te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding) heeft van donderdag 26 november 2015 t/m woensdag 6 januari 2016 voor een ieder ter inzage gelegen. Na verwerking van de zienswijzen zal, naar verwachting binnenkort, de omgevingsvergunning worden gepubliceerd.

Volgens de ontwikkelaar Westvast zijn nog twee driekamerappartementen te koop.

 

Verkoopmanifestatie Leimuiderhof een succes - 19 december 2015

 

Update 17 november 2015.

De ontwerp-omgevingsvergunning voor Leimuiderhof (vm. Rabobank Dorpsstraat Leimuiden) is door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd. De publicatie van de vergunning volgt op korte termijn.

De nieuwsbrief van de projectontwikkelaar kunt u hier inzien.

 

Update 9 juli 2015.

De ontwikkelaar is druk bezig, ook al merken we daar weinig van. Vandaar een nieuwsbrief om ons te informeren.
Om de bestemming van kantoren naar woningen te wijzigen moesten rapporten worden in geleverd bij de gemeente. Van Burgemeester en Wethouders wordt een positief besluit verwacht, waarna de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw binnenkort wordt gepubliceerd.
Nog deze maand zal dan de omgevingsvergunning voor de sloop van het bankgebouw worden aangevraagd.

De start van de sloop wordt in september voorzien. De bouw van de appartementen vindt direct daarna plaats. Verwacht wordt dat de appartementen in het derde kwartaal van 2016 zullen worden opgeleverd.

Voor 50 % van de appartementen is een optie genomen. Binnenkort start de officiële verkoop.
Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan via de volgende website.

Wilt u de nieuwsbrief lezen? Klik dan deze link aan.

 

Update 19 mei 2015.

Zit er al schot in het project? Volgens de Poldermakelaars gaat de bouw van de woningen in het derde kwartaal van start.
Op dit moment is de gemeente bezig met een bestemmingsplanwijziging. De wijziging moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, en ook instanties zoals de provincie en het hoogheemraadschap moeten naar het plan kijken.
De verwachting is dat de wijziging eind juni definitief zal worden, zodat op tijd met de bouw kan worden begonnen.

 

Eerste artikel.

Op de plek van de Rabobank in de Dorpsstraat worden door ontwikkelaar Westgoed BV 19 appartementen ontwikkeld. De gemeente en de ontwikkelaar zijn het eens over de omvang van het gebouw en het aantal parkeerplaatsen. De gemeente is derhalve van zins om het bestemmingsplan aan te passen Rabobankwaarmee de bouw van Leimuiderhof mogelijk wordt gemaakt.

De appartementen zijn met name interessant voor senioren, de doelgroep voor de woningen.

Het oorspronkelijk ontwerp (24 appartementen) was te groot op die locatie volgens de gemeente, waardoor er niet voldoende parkeerplaatsen waren. Het plan is daarop aangepast naar 19 appartementen, waardoor het beter past in de lintbebouwing. Ieder appartement heeft nu een parkeerplek op het terrein van het complex.
Voor bezoekers komen er 6 openbare parkeerplaatsen aan de Goudenregenstraat in de rand van het parkje.

 Er is ruimte voor maximaal 19 appartementen. Maximaal omdat de ontwikkelaar de mogelijkheid openlaat wanneer een koper 2 appartementen wil samenvoegen. Westvast heeft inmiddels een lijst met 50 geïnteresseerden.

Mede op initiatief van de dorpsraad is er op 13 november een informatie-avond geweest. die door veel geïnteresseerden en omwonenden is bezocht. Kanttekeningen werden geplaatst t.a.v. bezonning en privacy van omwonenden, de mogelijke overlast van parkeren in de omgeving en de zes parkeerplaatsen ten koste van een strook groen in het parkje. Op een aantal punten bleken oplossingen mogelijk.
Hieronder de aankondiging met een schets van hoe het gaat worden.

Leimuiderhof
Een 2-kamer appartement (ca. 65 m2) gaat circa € 140.000 kosten, en een 3-kamer appartement (ca. 85 m2) ongeveer € 200.000 vrij op naam. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt zich bij de Poldermakelaars aanmelden. De 2-kamer appartementen zijn gericht op het Kloofpad, de 3-kamer appartementen op de Dorpsstraat.

Het college van B&W heeft 2 december j.l. ingestemd met het aangepaste plan plus de aanleg van parkeerplaatsen in de strook naast de Goudenregenstraat. Een bouwaanvraag wordt eind december 2014 verwacht.

Noot van de dorpsraad.
De aanpak van dit project staat wat ons betreft model voor anders denken, anders doen, zo zien we het graag als dorpsraad; belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrekken, Onder andere door het tijdig organiseren van een informatiebijeenkomst door Westvast, de projectontwikkelaar. Belangrijk is dat mensen zich gerespecteerd voelen door hen tijdig te betrekken bij de veranderingen in hun leefomgeving en waar mogelijk hiermee rekening te houden, maar zienswijzen blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Op 7 januari 2015 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning gekregen voor het project. Dit heeft de gemeente gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer W20140258. Op afspraak kunt u de ingediende aanvraag en alle bijhehorende stukken inzien. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
In dit stadium kunnen nog geen bezwaarschriften worden ingediend. Dat kan pas bij de verlening van de omgevingsvergunning.


Wat vindt u van het plan? Stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..