Update 23 juni 2016

De hanging baskets sieren sinds 10 juni de lantaarnpalen en ook de vaste bakken zijn van geraniums voorzien. Hiermee is het dorpsplein deze zomer in elk geval wat kleurrijker en gezelliger geworden. Het project is hiermee afgesloten.

 
Update 1 juni 2016

Inmiddels is er een extra bankje geplaatst bij slagerij Van der Meer en staan de vlaggenmasten voor het voormalige Maarse & Kroongebouw. De vlaggen van Kaag en Braassem, oud Leimuiden en Smits Bouwbedrijf (SBB) wapperen er lustig op los. De vlag van oud Leimuiden is een replica van de laatste vlag die in het (zelfstandige) dorp Leimuiden heeft gehangen en wordt gesponsord door Terrasana Natuurvoeding. Hopelijk leidt de vlag van SBB ertoe dat er snel duidelijkheid komt over het dorpshart.

De hanging baskets met kleurrijke planten zullen op 2 of 3 juni aan de lantaarnpalen worden gehangen en hopelijk zal de gemeente snel beginnen om de vaste bloembakken bij Van der Meer en Berends van bloeiende planten te voorzien. Het dorpsplein zal er deze zomer dan in elk geval wat gezelliger uitzien!

Kernen in hun kracht, samenwerking Gem. K&B en dorpsraad.

Voor alle duidelijkheid: dit project is gericht op verbetering van het
dorpsplein op de korte termijn.
Omdat het plein ook in het Masterplan Dorpshart zit gaat het hier om een cosmetische verbetering. Samen met de ondernemers en de bewoners kan een zowel snelle als eenvoudige verfraaiing mogelijk worden.

Stand van zaken.
Het idee van begin 2015 om het dorpsplein in 2 delen op te splitsen, waarvan een deel parkeren en een deel verblijven, stuitte op teveel weerstand bij gebruikers en winkeliers en is om die reden afgeblazen.

Omdat het plein er dan nog zeker enkele jaren troosteloos bij zou liggen is nu het idee ontstaan om het plein wat op te vrolijken op een wijze waarin ook gebruikers en winkeliers zich voldoende kunnen vinden.

Inmiddels heeft u in de Nieuwsbrief Leimuiden en Bilderdam van de
gemeente Kaag en Braassem van februari 2016 kunnen lezen dat er fleurige hanging baskets aan de lantaarnpalen komen en meer kleurrijke planten in de (bestaande) groenvakken worden geplaatst. Ook zijn erin inmiddels reacties gekomen van inwoners die het plaatsen van enkele vlaggenmasten voor het gebouw van Maarse en Kroon mogelijk maken en zal er een extra bankje bij slagerij Van der Meer worden gezet. Verder wordt nog bezien of er iets met de ontsierende voorgevel van het pand van Beerends kan worden gedaan.

De houten bloembakken die nu al voor het Maarse en Kroongebouw staan kunnen daar blijven staan.


Het project wordt vervolgd.

 


Heeft u misschien ook ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een emailtje, maar u kunt ook nog aan het project meedoen, wat misschien nog wel leuker is. Meld u dan aan via het zelfde emailtje.