Opdrachtgevers:  opdrachtgevers

Fotopagina. Volg de ontwikkeling van de nieuwe wijk Leimuiden West. Klik hier op Foto's Leimuiden West.

Op deze pagina worden van het project Leimuiden West (in aanbouw) foto's geplaatst. Ook bewoners mogen foto's insturen. De volgorde is omgekeerd chronologisch: de oudste foto staat onderin.

 

Update 1 mei 2020

De voorbereidingen van de bouw van de 24 (gasloze) sociale huurwoningen van woonstichting Aarwoude zijn van start gegaan.

Het boren van de buizen (zie de foto’s op de speciale fotopagina) voor bodemenergie wordt uitgevoerd door Britse arbeiders. Maar goed dat de Brexit nog geen feit is.

 

Update 17 februari 2020 

Laatste stand van zaken.

Binnenkort stopt de aannemer tijdelijk met het werk op de dijk. Ze weten dan medio maart hoe het zettingsproces verloopt. In de zomer wordt het werk waarschijnlijk weer vervolgd op de dijk.

De planning 2020 is nu als volgt:

Huurwoningen Start bouw voorjaar 2020

Koopwoningen

  • Maart/april 2020        Start verkoop 1e fase in de polder vrijstaand en twee onder één kap
  • Kwartaal III 2020       Start bouw fase 1

Start verkoop fase 2

  • Kwartaal I 2021         Start bouw fase 2
  • Kwartaal III 2020 e.v. Prognose oplevering 1e woningen

 

INDICATIE PRIJSNIVEAU
De v.o.n. prijzen van de woningen zijn op dit moment nog niet bekend. Wel geven wij u graag een indicatie van het verwachte prijsniveau per woningtype:
- Kleine rijwoning: rond de € 270.000 v.o.n.
- Grote rijwoning: rond de € 400.000 v.o.n.
- Twee-onder-een-kapwoning: vanaf prijzen rond de € 550.000 v.o.n.
- Vrijstaande woning: vanaf prijzen rond de € 700.000 v.o.n.
De uiteindelijke prijs is uiteraard afhankelijk van het gekozen woningtype, de grootte van de kavel en de ligging.

 

Update 10 januari 2020

Transport

Markus B.V ontlast transport van grond en zand door de woonwijken in Leimuiden.
Zie de video:  https://www.youtube.com/watch?v=et9EFxlzGAc&t=4s             
Een omvangrijk grondverzet in beeld gebracht.

Sociale woningbouw

19 december jl. is de overeenkomst getekend tussen Aarwoude (Danny Visser) en Vibu (Fred Wagenaar) Leimuiden West voor de bouw van 24 sociale woningen t.b.v. de inwoners van Leimuiden!

Straatnamen Nieuwe Rede

Naar de suggestie van een dorpsgenoot zijn de straatnamen voor de nieuwe straten op de dijk geïnspireerd door zeiltermen. Zo komt er onder anderen een Mastlaan, een Giekhof en een Zeilstraat. De straatnamen voor het gebied op polderniveau zijn geïnspireerd door de omgeving. Dit worden de Polderlaan, Veldzicht en Dijkzicht.

Start verkoop fase 1

Het is bijna zover! De eerste woningen van woonproject Nieuwe Rede gaan naar verwachting in maart/april 2020 in de verkoop. De impressiebeelden zijn nog volop in de maak, maar we laten u er graag alvast een zien!

Het gaat om de 13 woningen welke gelegen zijn op polderniveau in het zuidelijk deel van het woonproject, zowel vrijstaande als twee-onder-één-kap woningen.

 

Update 3 oktober

Grondwerkzaamheden, leidingwerk en beschoeien zijn in volle gang.

Update 26 augustus

Een curieus bericht, het betreft zo te zien een strook grond vanaf het Westeinde tot de tochtsloot bij de kroondomeinen, onder langs de dijk. (De aanvraag is inmiddels ingetrokken)

Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een park van solarpanelen, nabij Kerklaan en Westeinde te Leimuiden, kadastraal LMD02 A 120, 121, 123, 124, 126, 141, 142, 143 en 145, W2019/190

Ontvangstdatum: 26 augustus 2019

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen, rapporten en overige stukken die zijn ingediend bij de aanvraag). Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien van stukken.

 

Nieuwe Rede 2 foto’s

31 augustus konden belangstellenden kennis nemen van de nieuwbouw locatie de “Nieuwe Rede”:

Een ervaring op locatie met fantastisch weer:

Kickers 2 foto’s

Het voetbalseizoen is begonnen, vernieuwde velden van de Kickers zijn in gebruik genomen, mooi op tijd gereed. Gefeliciteerd.

Update 17 augustus 2019

Inmiddels zijn de sportvelden inclusief het kunstgrasveld nagenoeg gereed voor het nieuwe seizoen, zie de foto’s.

Ook het bouwterrein voor de woningen, 1e fase start sociale woningbouw, is voorbereid. Het zandbed voor de bouwwegen ligt er en bij de ingang een fraai verkoopkantoor met tuin (Vissertuinen) beleving aan het water met steiger (de Rijk) is ook bijna gereed zie de foto’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 13 mei 2019

Eind mei wordt de bouwkeet geplaatst, de container van de kindervakantieweek gaat naar het Connexxionterrein. In juni worden de voorbereidingen gestart op veld 3 van de Kickers voor de sociale woningbouw 24 woningen. In principe voor Leimuidenaren, dus zorg dat je bent ingeschreven (https://www.hureninhollandrijnland.nl/) , de voorkeursregeling geldt ook voor de huurwoningen, die vrijkomen.

Klik hier voor de website van de ontwikkelaar voor meer info www.nieuwerede.nl

Kickers 69

De metamorfose van het trainingsveld naar wedstrijdveld gaat voortvarend en volgens planning proficiat, een prestatie van bestuur en vrijwilligers.

Het gras is ingezaaid, de hekken zijn geplaatst, de berging is verplaatst, de ruwbouw van het Praathuis en de kleedkamers is gereed. Het ziet er gelikt uit, top.

Voor een impressie van de voortgang klik hier https://www.svkickers69.nl/aanpassen-complex/

 

Update 13 april 2019

De metamorfose van het trainingsveld naar wedstrijdveld gaat voortvarend. Nog even en het gras kan worden ingezaaid.
Het ziet er gelikt uit, top.

 

Update 14 maart 2019

De sportclubs gaan als een speer. De aanbouw van de tennisclub, berging en kleedkamers zijn in afbouw en bijna gereed.
De Kickers gaan ook hard; de berging annex praathuis is verplaatst, het trainingsveld wordt omgevormd naar wedstrijdveld, eind april klaar?

Update 8 maart 2019

De aanbouw van de tennisclub is wind en waterdicht. De Kickers kunnen nu aanbouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De straat voor het nieuwe veld 3 is gearriveerd, het talud krijgt vorm

en de eerste spanten van de opslag staan op hun plaatst!

 

Update 14 februari 2019

De vaart zit erin, de bomen zijn versnipperd.

 

Update 3 februari 2019

Er is van de week daadwerkelijk aan de aanleg van het bouwplan begonnen. Maar eerst moeten er nog wat bomen gekapt worden om ruimte te maken. Hier een aantal foto's van de aanvang.

 

Update 29 oktober 2018

Inloopavond Leimuiden-West 1 november 2018

Op 1 november 2018 wordt in de kantine van SV Kickers'69 een inloopavond gehouden over het project Leimuiden-West van 19.30 uur tot 21.00 uur.Alle betrokken partijen zoals SV Kickers'69, Tennisvereniging Leimuiden, VIBU Projectontwikkeling en gemeente Kaag en Braassem zijn aanwezig.

 

Update 11 februari 2018

Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde maandagavond 5 februari in met het bouwplan Leimuiden-West.

Plannen voor een wandelpad in dit gebied zouden verder uitgewerkt worden. Hierdoor kunnen wandelaars in de toekomst langs en tussen de geplande woningen naar het water kunnen lopen. 

 

Update 1 juli 2017

Het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden West is in de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei jl. in procedure gebracht. Op 25 april was immers een amendement aangenomen waarbij een aantal zaken nader moesten worden onderzocht. In volgorde van dit amendement de volgende punten in samengevatte vorm. De volledige brief met bijlagen kunt u hier lezen.

A. Vervallen van de bouw van woningen op de vuilstort. Het bestaande woningbouwprogramma is 104 woningen, 37 woningen op veld 3 en 67 woningen op Meerewijck 3. Aangezien er 30% in het sociale segment gebouwd dient te worden houdt dit concreet 31 sociale woningen in.Als Meerewijck 3 niet doorgaat zullen er binnen het plan 67 woningen, waarvan 20 sociale woningen minder gebouwd worden.De gemeente financiert niet mee om precedentwerking tegen te gaan.

B. Inhoudelijke beantwoording van inspraakreacties/zienswijzen. Deze zitten vervat in het ontwerpbestemmingsplan

C. Sociale woningbouw als eerste gerealiseerd.Dit is toegezegd door de ontwikkelaar en wordt verwerkt in een allonge bij de overeenkomst.

D. Verkeerscirculatieplan (VCP), verbetering van verkeersveiligheid.In de Integrale Ruimelijke Notitie is in paragraaf 5.1 een overzicht van de aandachtspunten op dit gebied opgenomen.In dit document staat dat Leimuiden West gerealiseerd kan worden mits er rekening gehouden wordt met de volgende aandachtspunten:

-De omliggende wegen zijn in verkeerstechnisch opzicht in staat om de toename van verkeer op te vangen volgens het rapport Goudappel-Coffeng Inrichting conform de richtlijn Duurzaam Veilig verdient de aanbeveling.

-Aansluiting, bij voorkeur een directe, op de Beukenlaan verdient aandacht.Echter denk ook aan ruimtelijke reservering om verkeerskundige problemen in de toekomst te vermijden en zorg voor geen blokkade van een verbinding in zuidelijke richting (Westeinde- Kerklaan).

-Zorg voor goede wandel- en fietsverbinding die aansluiten op bestaande verbindingen richting centrum.

-Maak langs de dijk wandel- en fietsverbindingen richting buitengebied.

E. Visie op openbaar groen in aansluiting op het project. Zorgvuldige aansluiting op de open polder moet er zijn naast groene doorzichten en de Ringvaart dient te kunnen worden beleefd door een gedeelte openbare oever aan te leggen.

Het mediationtraject tussen de S.V. Kickers '69 en  bewoners van de Dennenlaan met bewoners van de dijkwoningen Meerewijck in verband met de locatie van het kunstgrasveld op veld 2 ipv. op het huidige trainingsveld is mislukt.

 

Update 6 maart 2017

In de vergadering van de Raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 25 april 2016 is een amendement aangenomen waarbij een aantal zaken aangeleverd dient te worden bij het aanbieden van het bestemmingsplan Leimuiden-West. 

Deze zaken betreffen een financiele haalbaarheidsstudie voor het plan Leimuiden-West waarin de bebouwing op de Ringvaartdijk is losgekoppeld, een inhoudelijke beantwoording van de ingediende inspraakreacties/zienswijzen, een planning waaruit blijkt dat de sociale woningbouw als eerste gerealiseerd wordt, een update van het verkeerscirculatieplan inclusief een paragraaf voor verbetering van verkeersveiligheid en de doorstroming van de ontsluitingswegen in Leimuiden en een visie op openbaar groen buiten het te ontwikkelen plangebied en in aansluiting op het ontwerp Leimuiden-West.

Hieruit is oa een mediation traject gestart tussen de voetbalvereniging en bewoners van de Dennenlaan/Meerewijck en in samenwerking met stedenbouwkundig bedrijf Imoss  een proces gestart om te komen tot een integrale ruimtelijke notitie over groen, wonen en verkeer in Leimuiden. Dit alles zal haar beslag krijgen in het eerste kwartaal van 2017.

 

Update 14 mei 2016

Op de eindstop van de kwaliteitstournee op 15 april ( zie project N207) is door middel van een fotorapportage een beeld geschetst van de gevolgen  voor de Grietpolder door verdere bebouwing. Des te meer een reden om een gebiedsvisie op te stellen. 

Nieuws van 15 februari 2016 - Krediet Leimuiden-West

 

Nieuws van 29 januari 2016 - Inspraakreactie dorpsraad op voorontwerpbestemingsplan Leimuiden-West

 

Nieuws van 27 januari 2016 - Stap terug met nieuwbouwproject Leimuiden-West

 

Aanvulling 15 januari 2016.

Het College van B&W heeft een raadsvoorstel gedaan waarin zij krediet vraagt voor een deel van de ontwikkeling van Leimuiden-West. Op zich is de kredietaanvraag niet zo interessant ware het niet dat het college met een helder en inzichtelijk verhaal haar aanvraag doet. Dat maakt het kredietvoorstel lezenswaardig.
Het voorstel aan de gemeenteraad willen we u daarom niet onthouden en kunt u het hier lezen.

 

Aanvulling 14 januari 2016.

Door wat onduidelijkheden in de tekening van de sportvelden is op de inloopavond van 12 januari 2016 een nieuwe tekening gepresenteerd. Het is de bedoeling dat in overleg met de bewoners een goede invulling voor de verlichting en de strook tussen het grasveld en de weg wordt gekozen. De precieze invulling is op dit moment nog niet bekend.

Ook de tekening hiernaast maakt deel uit van het voorontwerp, ofwel alles ligt nog open. Nieuwe ideeën kunnen nog worden besproken en desgewenst ingebracht als zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan. Met deze link krijgt u de tekening groter op een afzonderlijke pagina.

sportvelden

 

Update 11 januari 2016.

Het officiële Voorontwerp bestemmingsplan Leimuiden West is ter inzage gelegd. Zie hier de publicatie in het Gemeenteblad.
Tot en met woensdag 3 februari 2016 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. U kunt daar terecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak.
Gedurende de ter inzage termijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken via een brief. Het adres staat vermeld in het hierboven genoemde Gemeenteblad.

Op 12 januari is er een inloopavond in de kantine van S.V. Kickers '69 gepland, waar het voorontwerp bestemmingsplan aan de orde komt. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur.

Plan inzien?
Het plan kunt u op twee manieren inzien:
- op het gemeentehuis tot en met 3 februari
- op internet met de volgende link. (voor de doorzetters, want je moet erg veel klikken!)

Meer informatie? Op de website van Vibu staat een duidelijke presentatie van de plannen.

 

Update 21 december 2015.

Op het politiek forum van de gemeente op 14 december 2015 heeft de dorpsraad een aantal zaken onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad en B&W. Dit betreft het afwijken van eerder beleid en het ontbreken van de waaromvraag, wordt de polder volgebouwd of komt er een gebiedsvisie, wordt gedacht aan een groene buffer en maak men gebruik van de woonmarktanalyse, wie betaalt het kunstgrasveld, het eerder betrekken van belanghebbenden bij de plannen en tenslotte het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom de sportvelden.

Wilt u meer lezen hierover? Dit alles kunt u hier nalezen.

Een andere kritische noot op die avond kwam uit de hoek van de Vereniging tot Behoud van het Open Landschap. Hun verhaal kunt u hier lezen.

 

 

Update 14 december 2015.

Op dinsdag 8 december j.l. heeft het College van Burgemeester en Wethouders enerzijds ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten over Leimuiden-West tussen de Gemeente en Vibu, de Kickers en de Tennisvereniging, en heeft anderzijds ingestemd met een kredietvoorstel aan de Gemeenteraad.
Beide belangrijke besluiten kunt u hier nalezen in het B&W-verslag van die datum. U vindt ze onder punt 8 en punt 9.

Wilt u wat meer weten over de projectontwikkelaar Vibu? Bezoek dan deze site.
Op deze pagina vindt u ook een link naar een verhelderende presentatie over Leimuiden-west.
Om rechtstreeks naar de presentatie te gaan: gebruik deze link.

 

Update 15 oktober 2015.

Op 30 september was er een informatie-avond bij S.V. Kickers'69. De tennisvereniging heeft een week eerder besloten tot o.a. de aanleg van een zesde baan. Voor hen zeer belangrijk. Voor ons is dat wat wij aan de plannen kunnen inbrengen.
De Kickers leveren veld 3 in voor sociale woningbouw (comfortwoningen) en krijgen daar een kunstgrasveld voor terug waardoor de tennisvereniging met een baan kan uitbreiden.
De sanering van de oude vuilnisbelt wordt betaald uit de aanleg van Meerewijck III
Door de dorpsraad worden een aantal kritische vragen geformuleerd die de rol van de dorpsraad markeren:
1. Voor welke leeftijdscategorieën wordt er gebouwd, welk deel voor inwoners van ons dorp en welk deel van buiten. De norm zou moeten zijn onder de 50 jaar en liefst nog daaronder. Jonge gezinnen en voor Meerewijck III misschien enigszins gearriveerde gezinnen. Tot onze verrassing wordt die vraag door de gemeente doorverwezen naar de uitkomst van het woningmarktonderzoek. Dat duurt nog wel enkele maanden. Intussen is de gemeente wel één van de partners bij de ontwikkeling Leimuiden West dat binnenkort zal leiden tot een bestemmingsplan(wijziging) voor het gebied. Dus vooralsnog zonder visie op de aan te trekken bewonerscategorieën.
2. Wat zijn de gevolgen voor de extra verkeersdruk in het dorp, ook in dit plan wordt alle verkeer naar de Kerklaan geleid. Hoewel in de haalbaarheidsstudie van meerdere varianten wordt uitgegaan, lijkt de keus wat de gemeente betreft gemaakt. Het hoogheemraadschap wordt zonder geraadpleegd te zijn al als tegen beschouwd. De bewoners van de Meerewijck worden ook als tegen verondersteld voor een weg onderlangs naar de Esdoornlaan, terwijl de bewoners van de Leeuwerik, Kievit en de Kerklaan niet in het plaatje voorkomen. Het alternatief via Kerklaan naar de Muizenstaart is zonder meer afgevoerd. Daarnaast is de veiligheid van de fietsende schoolgaande jeugd vanuit deze wijk hier ook in het geding.
3. De parkeerdruk bij het sportcomplex in de wijk Beukenlaan/Dennenlaan is nu al hoog, zijn er nog mogelijkheden om op het eigen sportterrein nog extra parkeerplaatsen te realiseren in plaats van het aantal parkeerplaatsen te verminderen.
4. Zijn de gevolgen van eventuele hinder door licht en geluid goed bekeken, ook in overleg met de omgeving?
5. Er is ook nog bedrijvigheid bij de Muizenstaart, jachtwerf Kok, een groene buffer daar zou een bijdrage kunnen leveren aan de scheiding tussen werken en wonen. Hierdoor schep je openbare groene ruimte die voor alle inwoners toegankelijk is, als compensatie voor het verdwijnen van de groene doorkijk van Ringvaart naar Drecht.
6. Hoe geven we aan kwaliteit van de openbare ruimte gestalte in de wijken van dit project, m.a.w. welke kaders geeft de gemeente mee?

Voetnoot bij het bovenstaande.
De vraag dringt zich op hoe de ontwikkeling Leimuiden-West zich verdraagt met de MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie), kortweg Structuurvisie 2005?
Daarin staat duidelijk als eerste keuze: "geen nieuwe woningbouwplannen. ... De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van de bestaande projecten".

Voor Leimuiden betekent dat:
het afbouwen van: "de nieuwe woonwijk Beukenlaan aan de westzijde van het dorp. Komende jaren wordt de wijk volledig afgebouwd tot aan de Drecht: Beukenlaan II, III en IV."
De totale wijk herbergt dan ongeveer 275 woningen.

In het kader van de 'ruimte voor ruimte regeling' kan in het gebied ten westen van de Beukenlaan gezocht worden naar versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied door minder gewenste functies (bijvoorbeeld glastuinbouw) te vervangen door gewenste functies (bijvoorbeeld een recreatief bedrijf of woning).
Vraag: past Leimuiden-West in de hierboven aangegeven beleidskaders?

 

Update 20 juni 2015.

De Haalbaarheidsstudie is op 15 mei 2014 gereedgekomen. Reden voor de gemeente om een persbericht te verspreiden nu het College van B&W akkoord is.
De plannen blijken haalbaar te zijn volgens projectontwikkelaar VIBU, de Tennisvereniging Leimuiden, de Kickers'69 en de gemeente Kaag en Braassem.

Volgende stap is het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst tussen de VIBU en de gemeente. Daarnaast wordt gewerkt aan een bestemmingsplan. Ook worden er afspraken gemaakt met de twee sportverenigingen over de werkzaamheden op het sportcomplex.
Als dit lukt in 2015 kan dit jaar nog het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd.

De Haalbaarheidsstudie kent verschillende modellen. Model 2b is de voorkeursvariant en is haalbaar gebleken. Dat betekent:
1. Kickers'69 staat veld 3 af aan de Vibu voor woningbouw.
2. De VIBU bouwt ook woningen op de voormalige vuilstort langs de Ringvaart.
3. Uit de woningbouw wordt een kunstgrasveld betaald voor de Kickers'69.
4. De tennisvereniging verlegt de banen zodat er een extra baan aan de westkant bij kan komen.
5. De woningbouwlocatie wordt ontsloten met een weg langs de volkstuinen die op de Leeuwerik aansluit.

Voor wat betreft de communicatie wordt er een voor iedereen toegankelijke inloopbijeenkomst gepland. Daar zullen de betrokkenen het schetsontwerp toelichten.
Voor wie de Haalbaarheidsstudie wil downloaden kan dat hier doen.

 

 

Eerste artikel.

Leimuiden-West heet het kersverse deel van Leimuiden waarvoor een ontwikkeling in het verschiet ligt. Bij de gemeente waren signalen binnengekomen dat met name de voetbalvereniging en de tennisvereniging wel veranderingen voor ogen hebben.
Hiermee kan tevens vorm gegeven worden aan een aantal wensen van de gemeente: een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en woningbouw complementair aan het bestaande woningaanbod.

Op initiatief van de gemeente is met betrokken partijen (Voetbalvereniging S.V. Kickers ’69, Tennisvereniging Leimuiden, Vibu projectontwikkeling en de gemeente Kaag en Braassem) een haalbaarheidsstudie opgesteld. Deze studie is door de vier partijen op 18 september 2014 gepresenteerd.

Er zijn verschillende varianten onderzocht. De voorlopige voorkeursvariant omvat het volgende:

1. De voormalige vuilstort aan de Ringvaart (Meerewijck 3) en het derde (westelijke) speelveld van de Kickers wordt een woningbouwlocatie.

2. De Kickers krijgen een bijna altijd bespeelbaar kunstgrasveld direct grenzend aan de Beukenlaan; van het huidige trainingsveld wordt een normaal speelveld gemaakt.

3. De ruimte die bij de Kickers ontstaat kan de Tennisvereniging gebruiken om een extra tennisbaan aan te leggen en een mini-baan voor de jeugd. De huidige banen moeten daardoor wel wat verplaatst worden.

4. De ontsluiting van de woningbouw gaat langs de volkstuinen in het verlengde van de Leeuwerik.

Door de onderlinge afhankelijkheid en de bereidheid elkaar te willen helpen kan het integrale plan haalbaar worden. De gemeente faciliteert (regie, advies, ruimtelijke ordening) en heeft verder geen financiële middelen om ontwikkelingen te financieren.

De gemeente wijst er wel op dat het nog een schetsontwerp betreft en er dus nog wijzigingen kunnen optreden. Wanneer het plan ook ruimtelijk haalbaar blijkt te zijn, wordt gekeken naar de vervolgstappen. Op welke termijn dit plaats kan vinden, is nog niet te zeggen.


Noot van de dorpsraad.

Nog een bouwplan en met steun van twee grote verenigingen en support van de gemeente. Wie kan er nog tegen zijn.
In dit kader mogen we van de gemeente wel verwachten dat ze haar verantwoordelijkheid neemt voor een goede doorstroming van het verkeer in het dorp en de aansluiting op de N207. Er is nog steeds geen voornemen voor een verkeerscirculatieplan en een herinrichting van de wegen met de obstakels in het kader van "duurzaam veilig". Dat was al urgent en voor dit project is het zeker een randvoorwaarde.

Citaat uit de Haalbaarheidsstudie (blz. 3): "De ontwikkelingen in Leimuiden-West dragen bij aan (de overschrijding van?) het toekomstperspectief van de MRSV 2025 én kunnen gezien worden als het eerste resultaat van "Kernen in hun kracht"!

In de Maatschappelijk ruimtelijke structuurvisie (MRSV) is opgenomen dat de gemeente zich in het kader van de ontwikkelingen op de woningmarkt moet richten op de afronding van bestaande projecten, etc. en maximaal 10% van de woningvoorraad bij wil bouwen.
Past dit voor Leimuiden in dat voornemen of zijn die perspectieven inmiddels verbeterd (bijgesteld?) of anders verdeeld over de dorpen?