Afdrukken
Opdrachtgever:  Gemeente Kaag & Braassem

Fotopagina: hier kunt u de bouw volgen Foto's IKC

Er is ook een filmpje beschikbaar: https://youtu.be/u8Ge1ny9qTs, met een 3D impressie van het gebouw en wijde omgeving.

 

Update 9 juli 2020

Nadat 15 mei 2020 het bouwproces het hoogste punt was bereikt, is het gebouw inmiddels nagenoeg wind en waterdicht.
Liander en Oasen hebben nieuwe aansluitingen de afgelopen weken aangebracht.

 

Update 30 oktober 2019

Enkele foto's van de bouw:

 

Update 5 oktober 2019

T.b.v. fietsers en voetgangers wordt de brug Prunusstraat Cederplein verplaatsten vervangen: februari 2020 - maart 2020

Bouwmanager IKC Hoogmade gaat ook aan de slag voor IKC Leimuiden

LEIMUIDEN - Na de prettige samenwerking rondom het IKC in Hoogmade heeft de gemeente Kaag en Braassem Goudkuil Bouwmanagement gevraagd de directie te voeren bij de realisatie van het IKC in Leimuiden. Na de bouwvakantie zijn zij gestart samen met het bouwteam bestaande uit Vink Bouw, Brink Management/Advies, DP6 Architectuurstudio, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en opdrachtgever gemeente Kaag en Braassem.

 

Update 12 mei 2019

De noodlokalen zijn in gebruik genomen, de Kleine Wereld is buiten gebruik. Geweldig hoe iedereen de schouders heeft gezet onder de verhuizing. Succes en sterkte tijdens de tijdelijke huisvesting, maar het streven is nog steeds? om vanaf de start van schooljaar 2020-2021 met een schone “LEI” te beginnen.

Update 2 november 2018

Op de speciaal opgezette site van het integraal Kind Centrum vindt u informatie maar de nieuwe naam voor het IKCL willen we hier apart noemen: IKC De Lei. De naam is kort en krachtig en past bij de omgeving, het gebouw en Leimuiden.

 

Update 30 augustus 2018

Imoss, stedenbouwkundig bureau, heeft in een eerder stadium een overzicht van aandachtspunten gemaakt in de integrale ruimtelijke notitie, namelijk op gebied van groenen water en bereikbaarheid en verkeer. Dit omvat zeker het autoverkeer maar ook voetgangers en fietsers.Het rapport geeft een overzicht van voor- en nadelen van 3 varianten, waarbij Imoss een aanbeveling doet voor variant 1. Het volledige rapport kunt u hier nalezen.

Ook Royal HaskoningDHV heeft een verkeersstudie gemaakt en beoordeelt de varianten op basis van verkeersveiligheid rondom halen/brengen, verkeersafwikkeling en leefbaarheid en ruimtebeslag. In hun rapport scoort variant 4 het beste voor de verkeersveiligheid. Ook dit rapport kunt u hier volledig lezen.

Hoewel de Kindpartners met architect al vele stappen hebben gezet om te komen tot het gebouw van IKCL geeft de infrastructuur rondom nog wel wat verschillende inzichten. Dit bleek ook door de insprekers op de Raadavond op locatie op 27 augustus jl. Mn gaat het hier om de hoeveelheid en locatie van parkeerplaatsen. 

 

Update 8 november 2017

Speciaal voor dit project is een website ontwikkeld. Om de website te bekijken gebruik de volgende link http://Ikcl.nl/. Het geeft een duidelijk beeld wat wij kunnen verwachten in Leimuiden voor een integraal kind centrum.

 

Update 1 juli 2017

Het proces om een integrale ruimtelijke notitie over Leimuiden speelt al meer dan een jaar en uiteindelijk is nu de complete versie hier te lezen.

In dit stuk staat onder andere ook in hoofdstuk 5, paragraaf 2 een overzicht met aandachtspunten voor het bouwen van een IKC op de locatie zoals onderzocht.

Deze luiden samengevat:- zorg voor goede wandel- en fietsverbindingen naar alle delen van het dorp;

                                    - zorg voor goede bereikbaarheid van het nieuwe IKC gebouw vanaf de binnenring;

                                    - zorg wanneer er ruimte vrijkomt voor een goede groene invulling die aansluit bij de structuur van water en groen in het dorp.

Update 6 maart 2017

Op 1 februari 2017 is de intentieverklaring ondertekend door de basisscholen van Leimuiden, kinderopvang Snoopy en peuterspeelzaal SamenEen. De partijen hebben een ambitie- en visiedocument opgesteld. Dit kunt u hier lezen.

Ook is er een visiedocument dat u hier kan lezen.

 

Update 7 november 2016

Op woensdag 2 november waren er ongeveer 16 raadsleden (inclusief burgerraadsleden) aanwezig in het gemeentehuis voor een beeldvormende raadsavond over het nieuw te bouwen IKC in Leimuiden. Ook was de coalitie van de huidige 3 basisscholen, Kinderopvang Snoopy en stichting Peuterspeelzalen SamenEEn uit Leimuiden aanwezig. Natuurlijk zat er ook een vertegenwoordiger van de dorpsraad in de zaal.

De gemeente wil graag de verouderde gebouwen van de huidige basisscholen in Leimuiden, die inmiddels ouder zijn dan 40 jaar, samenvoegen in één nieuw schoolgebouw, waar dan ook plaats is voor een peuterspeelzaal en kinderopvang.

Het comfort van de huidige gebouwen laat te wensen over (ventilatie en isolatie) en renoveren kost teveel geld. Daarnaast zitten de huidige scholen te 'ruim in hun jas'. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijke locaties en de haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar de verkeersstromen, het openbaar groen en de duurzaamheid van het gebouw.

De coalitie heeft een voorkeur voor plaatsing van het IKC op het 2e veld van de Kickers 69. Deze locatie is echter veel duurder dan de voorkeur van de gemeente op locatie van de Kleine Wereld.

De oordeelsvorming van de raad staat voor 30 november 2016 gepland en hopelijk kan in december 2016 dan de besluitvorming beginnen. De raad zal dan concreet aangeven welke locatie verder uitgewerkt kan worden richting IKC.

Voor wat betreft tijdelijke huisvesting zullen de oude schoolgebouwen ingezet worden.

Vooralsnog ziet het er goed uit en wij houden u van de voortgang op de hoogte! 

 

Update 22 juni 2016

Op 13 juni jl is de bijeenkomst over het Integraal KindCentrum druk bezocht, zeker gezien het feit dat ook de Feestweek in Leimuiden gaande was.Centraal stond de locatie van het te bouwen IKC en de invulling van de vrijvallende ruimte.De studie van Roos en Ros fungeerde als basis om informatie bij de inwoners van Leimuiden op te halen.De opgehaalde opmerkingen worden mede verwerkt in het voorstel dat aan de Raad wordt aangeboden in dit najaar. 

De volledige presentatie van die avond met ook de planning voor het vervolg van dit project kunt u hier lezen.

Veel vragen en opmerkingen zijn gemaakt over de verkeersstromen rondom het IKC. De gemeente heeft toegezegd hier speciale aandacht aan te geven. 

Hier volgt een overzicht van het tijdspad van de ontwikkeling van het IKC in Leimuiden.

Update 8 juni 2016

De presentatie van de gezamenlijke partners (scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en gemeente) van 5 mogelijke locaties met voor- en nadelen zal worden gegeven in de Raadszaal op 13 juni as. Een uitnodiging door de gemeente is gepubliceerd en een flyer is rondgebracht in Leimuiden. Na de presentatie is een interactief gedeelte door middel van workshops. Bij elke workshop zijn de partners alsmede raadsleden en inwoners uit Leimuiden vertegenwoordigd. Elke inbreng wordt gewaardeerd.

 

Update 16 mei 2016

Op 27 mei zal de Dorpsraad aanwezig zijn bij een bespreking waarin een terugblik op de bewonersavond van 9 maart alsmede een bespreking van adviezen over de locatie etc zal worden besproken. De Coalitie ( Scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en gemeente) bereidt zich op deze wijze voor op de presentatie van het advies voor een  Integraal KindCentrum (hierna IKC) in Leimuiden aan de gemeenteraadsbijeenkomst op maandag 13 juni as. 

Update 18 maart 2016.

Op woensdag 9 maart is in de Ontmoeting een inspirerende brainstormavond gehouden over de toekomst van de schoolgebouwen in Leimuiden en misschien zelfs over een integraal kindcentrum 0-12 jaar.

Deze avond werden de eerste ideeën voor een kindcentrum 0-12 in Leimuiden besproken. Ouders, leerkrachten, inwoners, omwonenden, allen konden laten horen wat ze van de ideeën vonden. Tips voor de ontwikkeling van het gebied konden worden ingeleverd.

Het programma bestond uit diverse activiteiten waaronder schets- en maquettetafels waaraan u mee kunt tekenen. Er was informatie over de thema’s: "waarom een kindcentrum?, wat te doen met de vrijvallende locaties?".
Maar er werden ook verrassende locaties gepresenteerd: Bouw van het kindcentrum op veld 3, ja dat veld van de sociale woningbouw inderdaad en veld 2; ook dat veld waar de Kikkers zo graag kunstgras willen, grenzend aan de Beukenlaan.

Bij sommige raadsleden was het ongeloof van het gezicht te lezen: bestond er dan geen Leimuiden West?, is er ingegrepen van hogerhand?
Nee hoor, dat heet brainstormen,  “out of the box” denken. Verward gingen een aantal van ons huiswaarts.

Wordt vervolgd

 

Update 8 februari 2016.

Medio december heeft de raad een krediet vastgesteld om een financieel en ruimtelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden van brede scholen, waaronder Leimuiden/Rijnsaterwoude.

De gemeente staat samen met de schoolbesturen voor de opgave om efficiënte, toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren.
brede school
De dorpsraad volgt dit onderzoek met aandacht t.a.v. de inpassing van de school in de huidige groene omgeving, de woningen (incl. mogelijk nieuwbouw), het (wellicht groene) speelplein, de relatie met ’t Spant en het trapveld en het verkeer, nu zich dat op één locatie concentreert, zowel auto’s als fietsen.

 

Update 2 juni 2015.

Eind mei 2015 heeft Annelies Karman in het Leidsch Dagblad een artikel gewijd aan de Leimuidense scholen. Daaruit blijkt dat gestreefd wordt naar een Integraal Kindcentrum, waarin naast de drie basisscholen ook plaats is voor kinderopvang en peuterspeelzaal.
Als je geïnteresseerd bent kun je het ook hier lezen.

Een idee: voor het educatieve element en natuurlijk spelen is een combi met het project Bospark mogelijk interessant.
Iets voor Leimuiden Natuurlijk?

 


Heeft u misschien ideeën over dit project?
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Categorie: Projecten
Hits: 11844